Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 16

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 6455 2018-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Lutocin z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy informacji z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok i przedstawienia jej Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2017 5517 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Lutocin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2016.
2016 4188 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Lutocin z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2015.
2015 6800 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Lutocin z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2014.
2014 8151 2014-08-28 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Lutocin z dnia 31 lipca 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 20.01.2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lutocin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
2014 3449 2014-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Lutocin z dnia 24 marca 2014r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2013.
2014 880 2014-01-29 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lutocin z dnia 20 stycznia 2014r.
2014 643 2014-01-23 Aneks Aneks nr Nr 2 Wójta Gminy Lutocin z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie dowozu dzieci
2013 4476 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Lutocin z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2012.
2012 4936 2012-06-26 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Lutocin z dnia 15 maja 2012r. zawarty pomiędzy Gminą Lutocin a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lutocin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
2012 3818 2012-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Lutocin z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2011.
2012 2574 2012-03-15 Aneks Aneks nr 1/2012 Wójta Gminy Lutocin z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych
2012 872 2012-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 031/1/2012 Wójta Gminy Lutocin z dnia 23 stycznia 2012r.
2011 4454 2011-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Lutocin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010 (art.265 pkt 2 ufp).
2010 7659 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 3329/9/2010 Wójta Gminy Lutocin z dnia 2 marca 2010r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lutocin a Powiatem Żuromińskikim
2010 7661 2010-12-31 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Lutocin z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych