Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6839 2019-05-30 Aneks Aneks nr 31 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 25 marca 2019 r.
2017 9520 2017-10-25 Aneks Aneks nr 28 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 sierpnia 2017 r.
2017 1001 2017-02-01 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi nr 2840W – ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów w rejonie skrzyżowania z drogą krajową Nr7 – Al .Krakowską w miejscowości Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo, na terenie gminy Lesznowola, powiat piaseczyński ,województwo mazowieckie.
2016 1340 2016-02-12 Porozumienie Porozumienie nr P/5/15/12/2015 Starosty Piaseczyńskiego; Wójta Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegajacego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej
2015 5366 2015-06-12 Aneks Aneks nr 21 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 4 marca 2015r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 roku
2014 11886 2014-12-22 Aneks Aneks nr nr 19 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 28 marca 2014r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 roku
2014 3224 2014-03-31 Aneks Aneks nr 17 do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 roku Wójta Gminy Lesznowola z dnia 22 listopada 2013r. zawarty w Warszawie pomiędzy:Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Lesznowola
2012 3663 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2012 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44 /2012 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
2012 3662 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 44 /2012 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
2012 2322 2012-03-08 Aneks Aneks nr nr 4 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 r.
2011 4457 2011-08-03 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 9 grudnia 2010r.
2011 2445 2011-05-12 Aneks Aneks nr 7 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 8 listopada 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2009 r. zawarty dnia 8 listopada 2010 roku w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez: Pana Leszka Rutę - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego oraz Gminą Lesznowola, z siedzibą w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: 1. Panią Marię Jolantę Batycką-Wąsik - Wójta Gminy 2. Panią Elżbietę Obłuska - Skarbnika Gminy o następującej treści:
2011 1696 2011-04-07 Aneks Aneks nr 6 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 8 listopada 2010r. zawarty dnia 8 listopada 2010 roku w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez: Pana Leszka Rutę - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego oraz Gminą Lesznowola, z siedzibą w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: 1. Panią Marię Jolantę Batycką-Wąsik - Wójta Gminy 2. Panią Elżbietę Obłuska - Skarbnika Gminy o następującej treści: W Porozumieniu Międzygminnym z dnia 6 sierpnia 2009 roku, zwanym w dalszej części „Porozumieniem”, wprowadza się następujące zmiany:
2010 4312 2010-10-01 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 16 marca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 grudnia 2008 roku zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Lesznowola
2010 4313 2010-10-01 Aneks Aneks nr 4 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 17 lipca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2009 r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Lesznowola
2010 4314 2010-10-01 Aneks Aneks nr 5 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2009 r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Lesznowola
2010 2905 2010-07-01 Aneks Aneks nr 3 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 18 stycznia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2009 roku
2010 395 2010-02-06 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 3 grudnia 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2009r. zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2009 6826 2009-12-18 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 18 września 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2009 r. zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2009 3933 2009-08-11 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 16 lutego 2009 r. zawarty dnia 29 maja 2009 roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Lesznowola
2009 2143 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lesznowola z dnia 16 lutego 2009r. zawarte w dniu 16 lutego 2009r przez: Miasto Stołeczne Warszawa, oraz Gminę Lesznowola
2009 205 2009-01-26 Aneks Aneks nr 5 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 9 grudnia 2008r. zawarte w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Lesznowola w sprawie zmian w układzie komunikacyjnym dotyczących linii autobusowej Nr 733.