Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4606 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r. , sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis
2018 4772 2018-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Lelis z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r. , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis.
2017 4376 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Lelis z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis.
2016 7328 2016-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.12.2016 Wójta Gminy Lelis z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r. , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis.
2015 5044 2015-06-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrołęki; Wójta Gminy Lelis z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2009 3811 2009-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Lelis z dnia 10 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2008 rok