Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 5

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 4754 2013-04-18 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową z terenu Gminy Kuczbork - Osada do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie oraz do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
2013 4753 2013-04-18 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 22 marca 2013r. w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową z terenu Gminy Kuczbork - Osada do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie oraz do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
2011 1144 2011-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 9 lutego 2011r. pomiędzy Gminą Kuczbork - Osada reprezentowaną przez Wójta Gminy Kuczbork - Osada Pana Tadeusza Burakowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy w osobie Pani Genowefy Majewskiej, zwaną dalej "Powierzającym", a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach: 1. Pana Janusza Welenca - Starosty Żuromińskiego, 2. Pana Mieczysława Olszlegiera - Wicestarosty Żuromińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Ireny Brejna, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kuczbork - Osada do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2010 7289 2010-12-23 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Kuczbork z dnia 4 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Gminą Kuczbork - Osada a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kuczbork - Osada do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
2010 7290 2010-12-23 Aneks Aneks Wójta Gminy Kuczbork zawarty pomiędzy Gminą Kuczbork - Osada a Powiatem Żuromińskim do porozumienia z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kuczbork - Osada do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie