Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 76

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3316 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2019 r.
2019 3315 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2019 r.
2016 4937 2016-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2015 r.
2015 3172 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 3155 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 3154 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 3153 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 1 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 1941 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 873 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 19 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 872 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 871 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 674 2015-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 342 2015-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 341 2015-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 290 2015-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2014 10334 2014-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2014 10009 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2014 10008 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2014 9675 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 42/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 9674 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 41/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 9673 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 39/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 9672 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 36/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 9671 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 31/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 22 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 9670 2014-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 29/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 8766 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 11 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 7481 2014-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 7480 2014-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 6 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 7479 2014-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 6820 2014-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2014 3395 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2013 r.
2013 12097 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 12096 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 12095 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 7 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 12094 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 12093 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 10916 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 8612 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 8611 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 9 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 8610 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 16 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 6748 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 6745 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 6677 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 5759 2013-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2012 r.
2013 5032 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 5031 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 5030 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 4349 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 4348 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2013 4347 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2013 3142 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2013 3100 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2012 8343 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 8342 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 7417 2012-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7416 2012-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7415 2012-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 26 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7414 2012-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 14 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7413 2012-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7412 2012-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 3 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 6624 2012-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 4370 2012-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2010 r.
2012 2713 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1939 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 1930 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 1929 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 6 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2010 4827 2010-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 4805 2010-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 4806 2010-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 4352 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 4174 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/08 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 3724 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r
2010 3632 2010-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 19 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 1412 2010-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i Gminy Krasnosielc za 2009 r
2010 713 2010-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/08 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6909 2009-12-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/08 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 31 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.
2009 5307 2009-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/08 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.