Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 8

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5729 2019-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 29.2019 Wójta Gminy Kowala z dnia 26 marca 2019 r. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej.
2018 3410 2018-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 25.2018 Wójta Gminy Kowala z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej
2017 5868 2017-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 20.2017 Wójta Gminy Kowala z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2016 4222 2016-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Kowala z dnia 29 marca 2016r. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2012 3315 2012-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Kowala z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia gminy.
2012 1678 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr 51/2008 Wójta Gminy Kowala z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2008
2009 4623 2009-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 54 Wójta Gminy Kowala z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Kowali i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacji z wykonania budżetu gminy i informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego za I półrocze 2009 roku
2009 2251 2009-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2009 Wójta Gminy Kowala z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok