Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 5

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6041 2019-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2019 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej
2016 3821 2016-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2015 oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko
2010 3089 2010-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2009 rok Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko
2010 2959 2010-07-03 Protokół Protokół Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 czerwca 2010r. w sprawie przejęcia przez gminę Jedlnia-Letnisko obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośći, zarządzone na terenie gminy Jedlnia-Letnisko
2009 2639 2009-06-18 Protokół Protokół Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 7 czerwca 2009r. w sprawie przejęcia przez Gminę Jednia- Letnisko obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zarządzone na dzień 7.06.2009r