Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1988 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Jastrząb; Wójta Gminy Orońsko z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad współdziałania stron w wykonaniu zadania publicznego dotyczącego organizacji wspólnych przewozów uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb i Gminy Orońsko do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie (Gmina Jastrząb).
2018 1872 2018-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Jastrząb; Wójta Gminy Orońsko z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad współdziałania stron w wykonaniu zadania publicznego dotyczącego organizacji wspólnych przewozów uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb i Gminy Orońsko do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie (Gmina Jastrząb).
2016 9459 2016-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 15 września 2016r. pomiędzy: 1.Gminą Jastrząb pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jastrząb: - Pana Andrzeja Brachę, a 2. Gminą Orońsko ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Orońsko: - Pana Henryka Nosowskiego
2016 1524 2016-02-18 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 1 lutego 2016r. pomiędzy: 1.Gminą Jastrząb pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jastrząb: - Pana Andrzeja Brachę, a 2. Gminą Orońsko ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Orońsko: - Pana Henryka Nosowskiego
2013 5702 2013-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/13 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2013 5395 2013-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/13 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2012 4249 2012-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/12 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2012 4248 2012-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/12 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2011 6168 2011-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/11 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.
2011 2664 2011-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/11 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2010 3000 2010-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/10 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
2009 2468 2009-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/09 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy w Jastrzębiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008