Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 54

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11524 2019-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 54.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji Przedsięwzięć za I półrocze 2019r.
2019 9616 2019-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 49.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za pierwsze półrocze 2019r., położonych na obszarze Gminy Jasieniec.
2019 6505 2019-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 18.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Samorządowej Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2018 rok.
2019 1982 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9.2019 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za pierwsze i drugie półrocze 2018r., położonych na obszarze Gminy Jasieniec
2018 9180 2018-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 52.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r.
2018 5625 2018-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Samorządowej Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2017 rok.
2018 1187 2018-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 6.2018 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za drugie półrocze 2017r., położonych na obszarze Gminy Jasieniec
2017 9320 2017-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 43.2017 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017r.
2017 6456 2017-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 38.2017 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za pierwsze półrocze 2017r., położonych na obszarze Gminy Jasieniec.
2017 4996 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2017 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Samorządowej Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2016 rok
2017 1141 2017-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2017 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za drugie półrocze 2016r., położonych na obszarze Gminy Jasieniec
2016 8444 2016-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 42.2006 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016r.
2016 7239 2016-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 38.2016 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za pierwsze i drugie półrocze 2015r. oraz pierwsze półrocze 2016r., położonych na obszarze Gminy Jasieniec.
2016 5942 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Jasieniec z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Jasieniec obowiązku realizacji prac remonrowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 3983 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2016 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Samorządowej Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2015 rok.
2015 11366 2015-12-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 60.2015 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia i przedłozenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem załozycielskim oraz informacji o kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r.
2015 8432 2015-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 23.2015 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych GSP ZOZ, Samorządowej Instytucji Kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2014 rok.
2015 2630 2015-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 39.2014 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014r.
2014 4518 2014-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 14.2014 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planów finansowych GSP ZOZ, Samorządowej Instrukcji Kultury, oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2013 rok.
2014 4427 2014-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 23.2013 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r.
2013 7601 2013-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 10.2013 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych GSP ZOZ, Samorządowej instytucji Kultury, oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2012 rok.
2013 2169 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 10026 2012-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 9011 2012-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2012 9010 2012-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 9009 2012-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 9008 2012-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 9007 2012-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 8574 2012-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 31.2012 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012r.
2012 7453 2012-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 7452 2012-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 7451 2012-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 3913 2012-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 10.2012 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych GSP ZOZ, Samorządowej Instytucji Kultury za 2011 rok.
2012 2892 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 2891 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/09 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 2890 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2012 2889 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 18 maja 2009r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdzialami i paragrafami w ramach tego samego działu budżetowego
2012 2181 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2012 355 2012-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 354 2012-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 353 2012-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 6416 2011-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 21.2011 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 r.
2011 4160 2011-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2011 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy,planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych GSP ZOZ,samorzadowej instytucji kultury za 2010 rok.
2010 7641 2010-12-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2010 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, oraz planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem założycielskim,za I półrocze 2010 roku.
2010 4710 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4711 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 2544 2010-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych GSP ZOZ,samorządowej instytucji kultury za 2009 rok
2009 5172 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5171 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych jednostek dla których j.s.t. jest organem założycielskim lub nadzorującym, za I półrocze 2008 roku
2009 5173 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 4 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5175 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 13 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5174 2009-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2008 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 5091 2009-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy,planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowychjednostek dla których j.s.t jest organem zalożycielskim lub nadzorujacym, za I półrocze.
2009 2565 2009-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 18 marca 2008r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych GSPZOZ, samorządowej instytucji kultury za 2008 rok