Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 8417 2018-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.0050.6.2018 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017
2018 6034 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Goszczyn z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Goszczyn obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 6196 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.0050.12.2017 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2016
2015 5135 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.0050.10.2015 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2014.
2015 4415 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Goszczyn z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gmnie Goszczyn obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2012 4791 2012-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011.
2011 4764 2011-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010.
2010 3277 2010-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie za 2009 rok Radzie Gminy Goszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
2009 3018 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2009 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy