Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 30

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 12976 2018-12-20 Informacja Informacja nr 2 Starosty Wyszkowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Łosinno jednostka ewidencyjna Wyszków
2018 12975 2018-12-20 Informacja Informacja nr 1 Starosty Wyszkowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostek ewidencyjnych Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie w powiecie wyszkowskim
2018 10704 2018-11-07 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Wyszkowskiego z dnia 22 października 2018 r. do Porozumienia Nr 3/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2018 5345 2018-05-16 Informacja Informacja nr GG.6620.40.2017 Starosty Wyszkowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego miasta Wyszków, gm. Wyszków
2017 5585 2017-06-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wyszkowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wyszkowskim.
2016 9963 2016-11-22 Aneks Aneks nr 1 Starosty Wyszkowskiego z dnia 28 września 2016r. do POROZUMIENIA WCH / 2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
2016 9962 2016-11-22 Aneks Aneks nr 1 Starosty Wyszkowskiego z dnia 28 września 2016r. do P O R O Z U M I E N I A RCH / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
2016 9961 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Wyszkowskiego z dnia 2 marca 2016r. w sprawie przekazania na czas nieokreślony Wójtowi Gminy Długosiodło w zarząd odcinka drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Przetycz Włościańska,
2014 1854 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/14 Starosty Wyszkowskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2014 roku.
2014 1671 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/14 Starosty Wyszkowskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2014 roku.
2013 2082 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/13 Starosty Wyszkowskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2013 roku.
2013 2081 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/13 Starosty Wyszkowskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2013 roku.
2013 1685 2013-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Wyszkowskiego z dnia 9 stycznia 2013r. z działalności za rok 2012
2012 1664 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2012 roku.
2012 1663 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2012 roku.
2012 786 2012-02-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/PR/OS/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 18 stycznia 2012r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego – Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej „Starostą” oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica – Waldemarem Walczakiem zwanym dalej „Nadleśniczym”
2012 693 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/PR/OS/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 18 stycznia 2012r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego – Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej „Starostą” oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Wyszków – Waldemarem Żmijewskim, zwanym dalej „Nadleśniczym”
2011 3502 2011-06-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 1783 2011-04-11 Porozumienie Porozumienie nr 1PR/OŚ/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 24 stycznia 2011r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 24 stycznia 2011 roku w Wyszkowie pomiędzyStarostą Powiatu Wyszkowskiego – Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej „Starostą”oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica – Waldemarem Walczakiem, zwanym dalej „Nadleśniczym”
2011 1784 2011-04-11 Porozumienie Porozumienie nr 2PR/OŚ/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 17 stycznia 2011r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 17 stycznia 2011 roku w Wyszkowie pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego – Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej „Starostą” oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Wyszków – Waldemarem Żmijewskim, zwanym dalej „Nadleśniczym”
2011 1573 2011-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/11 Starosty Wyszkowskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2011 roku
2011 1134 2011-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/11 Starosty Wyszkowskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2011 roku
2011 1135 2011-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/11 Starosty Wyszkowskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2011 roku.
2009 2122 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2009 Starosty Wyszkowskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski
2009 1425 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr DZU/2/08 Starosty Wyszkowskiego z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Gminą Długosiodło
2009 1424 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr BZU/2/08 Starosty Wyszkowskiego z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Gminą Brańszczyk
2009 1417 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-6/08 Starosty Wyszkowskiego z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Zabrodziu
2009 1428 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr WZU/2/08 Starosty Wyszkowskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Burmistrzem Wyszkowa
2009 1427 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr ZZU/2/08 Starosty Wyszkowskiego z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Zabrodzie
2009 1426 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr SZU/2/08 Starosty Wyszkowskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Gminą Somianka