Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 104

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7563 2019-06-17 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.5.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0040 – Cięciwa, gmina Wołomin
2019 7562 2019-06-17 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.1.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 – Arciechów, gmina Radzymin
2019 2519 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.21.2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2019
2019 2518 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2019 roku
2018 11696 2018-11-30 Porozumienie Porozumienie nr 031.220.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 listopada 2018 r. Województwa Mazowieckiego i Powiatu Wołomińskiego w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 10027 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2018 r. do porozumienia z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 8630 2018-09-11 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.3.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 3 września 2018 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0006 – Stare Grabie, gmina Wołomin
2018 8629 2018-09-11 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.2.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 3 września 2018 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 – Mostówka, gmina Wołomin
2018 7097 2018-07-12 Aneks Aneks nr 4 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 5571 2018-05-23 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.4.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 9 maja 2018 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 – Nowe Grabie, gmina Wołomin
2018 5237 2018-05-15 Aneks Aneks nr 3 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 2041 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.46.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2018
2018 2040 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.45.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2018
2018 1869 2018-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 031.115.2017 Burmistrza Radzymina; Starosty Wołomińskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 11861 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 031.149.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrówka
2017 11860 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 031.103.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
2017 8364 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 20 października 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 7751 2017-09-18 Porozumienie Porozumienie nr 031.102.2017 Burmistrza Wołomina; Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7750 2017-09-18 Porozumienie Porozumienie nr 031.113.2017 Burmistrza Miasta Marki; Starosty Wołomińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 6997 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.110.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 6996 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.101.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 6995 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.98.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
2017 5008 2017-05-26 Porozumienie Porozumienie nr 031.46.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”
2017 4872 2017-05-23 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.4.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 9 maja 2017 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w operacie opisowo-kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 – Helenów, gmina Wołomin
2017 3889 2017-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.60.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie
2017 2195 2017-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 33.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2017
2017 2194 2017-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 32.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2017
2017 2190 2017-03-07 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.3.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0003 – Klembów, gmina Klembów
2017 1081 2017-02-03 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.2.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2017 1080 2017-02-03 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.1.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2016 9231 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2016r. do porozumienia z dnia 20 października 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 4680 2016-05-16 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.3.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 16 marca 2016r.
2016 3661 2016-04-15 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.2.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 16 marca 2016r.
2016 2793 2016-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 47.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2016
2016 2245 2016-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.39.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2016
2016 2244 2016-03-09 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.1.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 lutego 2016r.
2015 11171 2015-12-14 Informacja Informacja nr WGG.6623.1.2014 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 listopada 2015r.
2015 8274 2015-10-14 Aneks Aneks nr 1 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2015r. do porozumienia z dnia 20 października 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2015 6136 2015-07-15 Informacja Informacja nr WGG.6623.2.2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2015r.
2015 4994 2015-05-29 Informacja Informacja nr WGG.6623.1.2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 28 kwietnia 2015r.
2015 2389 2015-03-18 Informacja Informacja nr WGG.6623.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0021-Urle gmina Jadów
2015 1331 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.14.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2015
2015 1330 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.13.2015 Starosty Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2015
2014 10130 2014-11-04 Informacja Informacja nr GP.661.6.2012 Starosty Wołomińskiego z dnia 2 września 2014r.
2014 1932 2014-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.35.2014 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2014
2014 1931 2014-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.34.2014 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatkówprzeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2014
2014 314 2014-01-14 Informacja Informacja nr WGG.6623.1.2012-13 Starosty Wołomińskiego z dnia 4 grudnia 2013r.
2013 11764 2013-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 42/2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. Powiatu Wołomińskiego i Gminy Kobyłka pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 zwanym dalej „Powiatem” reprezentowanym przez:
2013 10041 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów od 0001 do 0040 tj.: Helenów, Leśniakowizna, Majdan, Mostówka, Nowe Grabie, Stare Grabie, Czarna – 01, Czarna – 02, Czarna – 03, Czarna – 04, Duczki – 01, Duczki – 02, Duczki – 03, Duczki – 04, Duczki – 05, Duczki – 06, Lipinki, Nowe Lipiny – 01, Nowe Lipiny – 02, Nowe Lipiny – 03, Nowe Lipiny – 04, Nowe Lipiny – 05, Nowe Lipiny – 06, Nowe Lipiny – 07, Ossów – 01, Ossów – 02, Ossów – 03, Ossów – 04, Stare Lipiny, Turów, Zagościniec-01, Zagościniec-02, Zagościniec-03, Zagościniec-04, Zagościniec-05, Zagościniec-06, Zagościniec-07, Zagościniec- 08, Zagościniec-09, Cięciwa gminy Wołomin
2013 10040 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0001- Tłuszcz gminy Tłuszcz
2013 10039 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0018 - Strachówka gminy Strachówka
2013 10038 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów od 0001 do 0023 tj.: Arciechów, Borki, Cegielnia, Ciemne, Dybów Kolonia, Stary Dybów, Emilianów, Nowy Janków, Stary Janków, Łąki, Łosie, Mokre, Nadma, Popielarze, Ruda, Rżyska, Sieraków, Słupno, Wiktorów, Nowe Załubice, Stare Załubice, Zawady, Zwierzyniec gminy Radzymin
2013 10037 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0017 - Poświętne gminy Poświętne
2013 10036 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów od 1-01 do 5-15 (0001-0058) miasta Marki
2013 10035 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów od 01 do 47 miasta Kobyłka
2013 10034 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0003 - Klembów gminy Klembów
2013 10033 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0006 - Jadów gminy Jadów
2013 10032 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 - Dąbrówka gminy Dąbrówka
2013 9321 2013-08-21 Porozumienie Porozumienie nr 44/2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Strachówka
2013 9320 2013-08-21 Porozumienie Porozumienie nr 031.46.2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej, zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim
2013 9319 2013-08-21 Porozumienie Porozumienie nr 031.32.2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu, zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Szydłowieckim
2013 5106 2013-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.39.2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie
2013 2477 2013-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.25.2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2013
2013 2476 2013-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.24.2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2013
2013 2475 2013-02-27 Informacja Informacja nr WGG.6623.1.4.11-13 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 lutego 2013r.
2012 5991 2012-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.100.2012 Starosty Wołomińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2012
2012 2916 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.25.2012 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2012
2012 2915 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.24.2012 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2012
2012 639 2012-01-26 Informacja Informacja nr GP-7430/2/2010 Starosty Wołomińskiego z dnia 17 października 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego
2011 1292 2011-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2011
2011 1293 2011-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustanowienia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym w roku 2011
2011 1323 2011-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WZK-0717/1/2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 21 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.
2010 3479 2010-07-31 Informacja Informacja nr GP-7430/1/2010 Starosty Wołomińskiego z dnia 8 czerwca 2010r.
2010 493 2010-02-17 Porozumienie Porozumienie nr 77/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 grudnia 2009r. zawarte z Powiatem Makowskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie
2010 492 2010-02-17 Porozumienie Porozumienie nr 73/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 15 grudnia 2009r. zawarte z Powiatem Makowskim dotyczące powierzenia zadan z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie
2010 490 2010-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Starosty Wołomińskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym w roku 2010
2010 491 2010-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Starosty Wołomińskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2010
2009 3896 2009-08-10 Porozumienie Porozumienie nr 39/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2009r. zawarte ze Starostą Powiatu Makowskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2009 3897 2009-08-10 Porozumienie Porozumienie nr 44/09 Starosty Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2009r. zawarte z Zarządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2009 3423 2009-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 19/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie
2009 3327 2009-07-21 Porozumienie Porozumienie nr 26/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 maja 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych
2009 3326 2009-07-21 Porozumienie Porozumienie nr 25/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 maja 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu
2009 2792 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 16/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Przasnyskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Tłuszczu
2009 2678 2009-06-20 Informacja Informacja Starosty Wołomińskiego z dnia 4 maja 2009r. dotyczy projektu operatu opisowo-kartograficznego załozenia ewidencji budynków i lokali oraz kontroli użytków gruntowych terenów zurbanizowanych i zabudowanych dla obszaru miasta Zielonka
2009 2213 2009-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 4/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 3 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu
2009 2214 2009-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 5/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 4 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu
2009 1648 2009-05-02 Aneks Aneks nr 2 Starosty Wołomińskiego z dnia 16 marca 2009r. zawarty pomiędzy Powiatem Wołomińskim do Porozumienia z dnia 22.10.2008r. zawartego pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2009 1568 2009-04-29 Informacja Informacja z dnia 9 marca 2009r. operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręb 44 Kobyłka
2009 1416 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wspólnej zadań drogowych, zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Radzymin
2009 1415 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Wołomińskiego z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Gminą Radzymin
2009 1419 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 69/2008 Starosty Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Makowskim
2009 1418 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 68/2008 Starosty Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Gostynińskim
2009 930 2009-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Wołomińskiego z dnia 28 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.
2009 904 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym w roku 2009.
2009 905 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu wołomińskiego w roku 2009.
2009 664 2009-03-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego z dnia 10 lutego 2009r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2009 554 2009-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 186/VI/08 Starosty Wołomińskiego z dnia 2 czerwca 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Gminą Tłuszcz w sprawie realizacji zadań z zakresu remontu i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Tłuszcz.
2009 373 2009-02-09 Aneks Aneks nr 1 Starosty Wołomińskiego z dnia 24 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Żuromińskim do porozumienia z dnia 22 października 2008r. zawartego pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Żuromińskimw sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający.
2009 354 2009-02-09 Porozumienie Porozumienie nr 59/2008 Starosty Wołomińskiego z dnia 16 października 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Miastem Ostrołęka w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2009 366 2009-02-09 Porozumienie Porozumienie nr 63/2008 Starosty Wołomińskiego z dnia 17 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Przasnyskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Wołominie.
2009 122 2009-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 76/08 Starosty Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Powiatem Wołomińskim.
2009 121 2009-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 70/2008 Starosty Wołomińskiego z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Miastem Ostrołęka.
2009 124 2009-01-19 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-8/08/73A/08 Starosty Wołomińskiego z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie zawarte pomiędzy Powiatem Wyszkowskim a Powiatem Wołomińskim.
2009 123 2009-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 71/2008 Starosty Wołomińskiego z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Wołominie zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Przasnyskim.