Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 44

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6730 2019-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.16.2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2019r
2019 1221 2019-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.2.2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Placówce Opiekuńczo - wychowawczej w Łaziskach w 2019 roku
2019 1175 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.1.2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2018 2760 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.11.2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2018r
2018 808 2018-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.3.2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Placówce Opiekuńczo - wychowawczej w Łaziskach w 2018 roku
2018 791 2018-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.2.2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2017 1813 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.9.2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Palcówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2017 roku
2017 1455 2017-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.8.2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzmania w Palcówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach w 2017 roku
2017 1092 2017-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.5.2017 Starosty Szydłowieckiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta' w Łaziskach gm. Orońsko
2016 2964 2016-03-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego za 2015 rok.
2016 2476 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.7.2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" gm. Orońsko
2016 1996 2016-02-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.6.2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2016 roku
2016 970 2016-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.4.2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach w 2016 roku
2015 11164 2015-12-14 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2015 4892 2015-05-28 Porozumienie Porozumienie Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów oraz powierzenie Powiatowi Koneckiemu wydawanie Kwartalnika społeczno-kulturalnego "Ziemia Odrowążów"
2015 1601 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymani dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej w 2015 roku
2015 1590 2015-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego za 2014 rok.
2015 908 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społeczej "Dom Kombatanta" gm. Orońsko
2015 907 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej w Łaziskach w 2015 roku
2014 4842 2014-05-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 30 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego za 2013 rok.
2014 2876 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2014 2875 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej w 2014 roku
2014 641 2014-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Łaziskach w 2014 roku.
2013 12618 2013-12-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 27 /2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Łaziskach w 2013 roku
2013 6111 2013-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 kwietnia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku Powiatu Szydłowieckiego za 2012r. Ocena bezpieczeństwa w ruchu drogowym "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" Zagrożenie pożarowe lasów Zagrożenie wypalaniem traw Ocena jakości wody do spożycia Ocena jakości wody w kąpieliskach opartych na wodach powierzchniowych: Ocena stanu sanitarnego żywności: Zapobieganie chorobom odzwierzęcym (zoonozom): Profilaktyka PPIS: Ochrona powietrza atmosferycznego Gospodarka wodna Gospodarka odpadami Gospodarka leśna Surowce mineralne
2013 4151 2013-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie pogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej
2013 3190 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2012 3859 2012-05-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego za 2011 rok.
2012 3023 2012-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej
2012 2 2012-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2012 Starosty Szydłowieckiego z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2011 4053 2011-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 lutego 2011r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Szydłowieckiego za 2010 rok
2011 3280 2011-06-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Szydłowieckiego z dnia 20 maja 2011r. zawarte w Przysusze pomiędzy Powiatem Szydłowieckim a Powiatami: Koneckim, Opoczyńskim, Przysuskim.
2011 2588 2011-05-18 Informacja Informacja nr GN.7430/1/M/22/09 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo - kartograficznego dla obrębów gminy Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.
2011 1460 2011-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej
2011 143 2011-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2011 Starosty Szydłowieckiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2010 2339 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XL/221/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 2219 2010-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Szydłowieckiego za 2009 rok
2010 810 2010-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej
2010 193 2010-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia śrdniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2009 1330 2009-04-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Szydłowieckiego z dnia 29 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego za 2008 rok
2009 1104 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 25 lutego 2009r. ogłoszenie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej
2009 465 2009-02-14 Informacja Informacja nr . Starosty Szydłowieckiego z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali.
2009 420 2009-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach gm. Orońsko.
2009 339 2009-02-09 Porozumienie Porozumienie nr . Starosty Szydłowieckiego z dnia 3 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Szydłowieckim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.