Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 34

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1360 2019-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach
2018 1995 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach
2018 1184 2018-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach
2017 10615 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Kozienickiego; Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2017 r.
2017 2322 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach w 2017r.
2017 505 2017-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach.
2016 2744 2016-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2016 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie sprostowania błędu
2016 1946 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w 2016r.
2016 1186 2016-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2016 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA" w Kozienicach w roku 2016.
2015 2524 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w 2015r.
2015 1043 2015-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach
2014 9478 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2013 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok
2014 4955 2014-05-14 Informacja Informacja nr 1 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego z prac geodezyjno-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla gmin: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Magnuszew i Sieciechów.
2014 2897 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w roku 2014
2014 534 2014-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA" w Kozienicach w 2014 roku.
2013 2674 2013-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/1013 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w roku 2013
2013 2673 2013-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA" w Kozienicach w roku 2013
2012 1776 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2012 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w roku 2012.
2012 1251 2012-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2012 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA" w Kozienicach.
2011 6013 2011-10-29 Porozumienie Porozumienie nr 44/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 5 września 2011r. zawarta pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.
2011 4852 2011-08-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OiN.03344.2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 12 sierpnia 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kozienicach
2011 4196 2011-07-25 Porozumienie Porozumienie nr 41/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 3 czerwca 2011r. zawarta pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór,2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie ul. Pułaskiego 51 reprezentowanym przez: Wójta – Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.
2011 3498 2011-06-24 Porozumienie Porozumienie nr 39/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 24 maja 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,reprezentowanym przez: Burmistrza – mgr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.
2011 983 2011-03-07 Informacja Informacja nr 1 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego, który staje się operatem ewidencji gruntów i budynków
2011 720 2011-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w roku 2011.
2011 367 2011-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA” w Kozienicach.
2010 2854 2010-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 13/2010 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 26 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Kozienickiego, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dobieszyn
2010 2855 2010-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 14/2010 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 26 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Kozienickiego, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kozienice
2010 2856 2010-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 15/2010 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 26 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Kozienickiego, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Zwoleń
2010 543 2010-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/2010 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej ,,PANDA” w Kozienicach.
2010 544 2010-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2010 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach.
2009 4162 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 9/2009 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r
2009 985 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2008 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w roku 2009.
2009 986 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2008 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach w roku 2009.