Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 67

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 8929 2019-07-17 Aneks Aneks nr 1 Starosty Płockiego z dnia 1 lipca 2019 r. do Porozumienia Nr 291/2019 zawartego w dniu 01 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płońskiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2019 7859 2019-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 3/2019 Starosty Płockiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat
2019 6655 2019-05-24 Porozumienie Porozumienie nr 405/2019 Starosty Płockiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a
2019 5988 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie nr 2/2019 Starosty Płockiego z dnia 27 marca 2019 r. Powiatu Płockiego i Gminy-Miasto Płock w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2019 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
2019 5047 2019-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 291/2019 Starosty Płockiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płońskiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2019 2226 2019-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2019
2019 2221 2019-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej w Wyszogrodzie w roku 2019
2019 2218 2019-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie w roku 2019
2019 1829 2019-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z dnia 18 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2018 9710 2018-10-12 Porozumienie Porozumienie nr 495/2018 Starosty Płockiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a
2018 9453 2018-10-08 Aneks Aneks nr 2 Starosty Płockiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płońskiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płońskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2018 8557 2018-09-07 Aneks Aneks nr 1 Starosty Płockiego; Starosty Płońskiego z dnia 18 lipca 2018 r. Powiatu Płockiego i Powiatu Płońskiego do Porozumienia Nr 348/2018 zawartego w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płońskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2018 5708 2018-05-30 Porozumienie Porozumienie nr 348/2018 Starosty Płockiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płońskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2018 4622 2018-04-25 Porozumienie Porozumienie nr RU/216/2018 Starosty Płockiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2018 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej.
2018 4621 2018-04-25 Porozumienie Porozumienie nr RU/215/2018 Starosty Płockiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat
2018 2452 2018-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej w roku 2018.
2018 2451 2018-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej w roku 2018.
2018 1310 2018-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 746 2018-01-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2018.
2018 72 2018-01-03 Aneks Aneks nr 3/16/WZS/P/190/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Starosty Płockiego z dnia 29 listopada 2017 r. do Porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2017 11979 2017-12-13 Porozumienie Porozumienie nr RU 373/2017 Starosty Płockiego w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a
2017 11217 2017-12-05 Porozumienie Porozumienie nr RU/575/2017 Starosty Płockiego; Starosty Płońskiego w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płońskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
2017 3708 2017-04-13 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Starosty Płockiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat
2017 1937 2017-02-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 lutego 2017 r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2017 1359 2017-02-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016
2017 812 2017-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2017
2017 811 2017-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2017
2016 1629 2016-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015
2016 1003 2016-02-01 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2016
2016 1002 2016-02-01 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2016
2015 1161 2015-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 1038 2015-02-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2015
2015 1037 2015-02-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej w roku 2015
2014 5508 2014-06-02 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 27 maja 2014r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Bielsk.
2014 5507 2014-06-02 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 27 maja 2014r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Mała Wieś.
2014 5506 2014-06-02 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 27 maja 2014r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Staroźreby.
2014 4388 2014-04-25 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 15 kwietnia 2014r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Bodzanów
2014 4387 2014-04-25 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 15 kwietnia 2014r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Bulkowo
2014 4386 2014-04-25 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 15 kwietnia 2014r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Brudzeń Duży
2014 1532 2014-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 948 2014-01-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2014r.
2014 947 2014-01-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2014r.
2013 1769 2013-02-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z dnia 31 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 1429 2013-02-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 21 stycznia 2013r.
2013 1428 2013-02-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 21 stycznia 2013r.
2013 1427 2013-02-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 21 stycznia 2013r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2012 8077 2012-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 331/WOP-I/P/221/2012 Starosty Płockiego i Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 listopada 2012r. powoływania i odwoływania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcy oraz odbierania oświadczeń majątkowych składanych przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcy
2012 792 2012-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z dnia 27 grudnia 2011r.
2012 733 2012-01-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2012r.
2012 732 2012-01-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 23 stycznia 2012r.
2011 8300 2011-12-22 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 17 listopada 2011r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Słubice
2011 1056 2011-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2011.
2011 1057 2011-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2011.
2011 1059 2011-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z dnia 27 grudnia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010
2010 7350 2010-12-24 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 6 grudnia 2010r. o przyjęciu projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Łąck
2010 2678 2010-06-18 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 5 maja 2010r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Nowy Duninów
2010 1904 2010-05-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z dnia 2 lutego 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009
2010 948 2010-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/WSOIZO/P/1/2010 Starosty Płockiego z dnia 4 stycznia 2010r. zawarte z Prezydentem Miasta Płocka.
2010 562 2010-02-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 15 stycznia 2010r.
2010 563 2010-02-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 15 lutego 2010r.
2009 6910 2009-12-23 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 14 grudnia 2009r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Brzechowo w jednostce ewidencyjnej gmina Drobin
2009 6885 2009-12-22 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 8 grudnia 2009r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Wilczkowo w jednostce ewidencyjnej gmina Wyszogród
2009 6879 2009-12-21 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 27 listopada 2009r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów, budynków i lokali obszaru gminy Radzanowo
2009 931 2009-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.
2009 207 2009-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr . Starosty Płockiego z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2009.
2009 208 2009-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr . Starosty Płockiego z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2009.
2009 148 2009-01-20 Informacja Informacja nr . Starosty Płockiego z dnia 31 grudnia 2008r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów, budynków i lokali obszaru wiejskiego gminy Drobin.