Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 90

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4682 2019-04-09 Aneks Aneks nr 3/Ciechanów/2019 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. do Porozumienia Nr 12/2016 z  dnia 10.02.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 3719 2019-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostkach ewidencyjnych 142001_1 – Miasto Płońsk, 142002_1 – Miasto Raciąż, 142003_2 – Gmina Baboszewo, 142005_2 – Gmina Dzierzążnia, 142006_2 – Gmina Joniec, 142007_2 – Gmina Naruszewo, 142008_2 – Gmina Nowe Miasto, 142009_2 – Gmina Płońsk, 142010_2 – Gmina Raciąż, 142011_2 – Gmina Sochocin, 142012_2 – Gmina Załuski.
2019 3718 2019-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: 142009_2.0012 – Ilinek położonego w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina.
2019 3343 2019-03-12 Aneks Aneks nr 3/Płońsk/2019 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. do Porozumienia Nr 10/2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2699 2019-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim
2019 2533 2019-02-25 Aneks Aneks nr 3/Płock/2019 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. do Porozumienia Nr 11/2016 z  dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2391 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Płońskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2019 roku
2019 1592 2019-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2018 rok
2019 1222 2019-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Płońskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku.
2018 11010 2018-11-15 Aneks Aneks nr 13 Starosty Płońskiego; Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 października 2018 r.
2018 8720 2018-09-14 Aneks Aneks nr 2/Płońsk/2018 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 10/2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 8557 2018-09-07 Aneks Aneks nr 1 Starosty Płockiego; Starosty Płońskiego z dnia 18 lipca 2018 r. Powiatu Płockiego i Powiatu Płońskiego do Porozumienia Nr 348/2018 zawartego w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płońskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2018 2921 2018-03-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: 142009_2.0011 – Ilino, 142009_2.0014 – Kluczewo położonych w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina
2018 2856 2018-03-20 Aneks Aneks nr 2/Płock/2018 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 11/2016 z  dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 1930 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Płońskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2018r.
2018 1771 2018-02-20 Aneks Aneks nr 2/Ciechanów/2018 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 12/2016 z  dnia 10.02.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 1364 2018-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2017 rok
2018 720 2018-01-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku na 2018 rok
2017 11217 2017-12-05 Porozumienie Porozumienie nr RU/575/2017 Starosty Płockiego; Starosty Płońskiego w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płońskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
2017 10326 2017-11-16 Aneks Aneks nr 1 Starosty Gostynińskiego; Starosty Płońskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 5/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 10299 2017-11-15 Aneks Aneks nr 1 Starosty Płońskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 10298 2017-11-15 Aneks Aneks nr 1 Starosty Mławskiego; Starosty Płońskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 8/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 10181 2017-11-13 Aneks Aneks nr 12 Starosty Płońskiego; Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 października 2017 r.
2017 2063 2017-03-02 Aneks Aneks nr 1/Płońsk/2017 Starosty Płońskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. do Porozumienia Nr 10/2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 2062 2017-03-02 Aneks Aneks nr 1/Płock/2017 Starosty Płońskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. do Porozumienia Nr 11/2016 z  dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 2061 2017-03-02 Aneks Aneks nr 1/Ciechanów/2017 Starosty Płońskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. do Porozumienia Nr 12/2016 z  dnia 10.02.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2017 1827 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Płońskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2017r.
2017 1232 2017-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 25 stycznia 2017r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2016 rok
2017 376 2017-01-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku na 2017 rok
2016 4245 2016-05-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 142011_2.0006 położonego w jednostce ewidencyjnej 142011_2 Sochocin - obszar wiejski.
2016 1743 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie nr 12/2016 Starosty Płońskiego z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2016 1695 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Płońskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2016r.
2016 1276 2016-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 27 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2015 rok
2016 1275 2016-02-12 Porozumienie Porozumienie nr 10/2016 Starosty Płońskiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2016 1274 2016-02-12 Porozumienie Porozumienie nr 11/2016 Starosty Płońskiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa
2016 1273 2016-02-12 Aneks Aneks nr 5/Płońsk Starosty Płońskiego z dnia 1 lipca 2015r. do Porozumienia z dnia 03.01.2011 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji za wyjątkiem decyzji w sprawach zmiany lasu na użytek rolny
2016 1272 2016-02-12 Aneks Aneks nr 4/Płońsk Starosty Płońskiego z dnia 3 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 03.01.2011 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji za wyjątkiem decyzji w sprawach zmiany lasu na użytek rolny
2016 715 2016-01-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
2015 11166 2015-12-14 Aneks Aneks nr 5/Płock Starosty Płońskiego z dnia 1 lipca 2015r. do Porozumienia z dnia 03.01.2011 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płock w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach
2015 11160 2015-12-14 Aneks Aneks nr 10/Ciechanów Starosty Płońskiego z dnia 1 lipca 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.01.2005 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji
2015 9067 2015-11-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 28 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2014 rok
2015 3501 2015-04-15 Aneks Aneks nr 9/Ciechanów Starosty Płońskiego z dnia 3 lutego 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.01.2005 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji
2015 3500 2015-04-15 Aneks Aneks nr 8/Ciechanów Starosty Płońskiego z dnia 17 stycznia 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.01.2005 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji
2015 2199 2015-03-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku w 2015 roku
2015 2143 2015-03-13 Aneks Aneks nr 4/Płock Starosty Płońskiego z dnia 3 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 03.01.2011 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płock w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach
2015 2072 2015-03-11 Porozumienie Porozumienie nr 4/2015 Starosty Płońskiego; Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2015 1332 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Płońskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2015 roku.
2015 910 2015-01-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim
2014 7837 2014-08-18 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Starosty Mińskiego; Starosty Płońskiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2014 2909 2014-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014 w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych
2014 2349 2014-03-11 Aneks Aneks nr 3/Płock Starosty Płońskiego z dnia 17 stycznia 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.01.2011 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach,
2014 1541 2014-02-18 Aneks Aneks nr 3 Starosty Płońskiego z dnia 17 stycznia 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.01.2011 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji za wyjątkiem decyzji w sprawach zmiany lasu na użytek rolny,
2014 1036 2014-02-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 29 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2013 rok
2014 525 2014-01-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego – Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku w 2014 roku
2014 515 2014-01-17 Porozumienie Porozumienie nr 105/2013 Starosty Płońskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Powiatu Płońskiego w ramach kursu III stopnia w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.
2013 12192 2013-11-25 Aneks Aneks nr 3 Starosty Płońskiego z dnia 25 września 2013r. z dnia 25.09.2013 zawarty pomiędzy Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:1. Jan Mączewski – Starosta Płoński,2. Andrzej Stolpa – Wicestarosta Płoński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anetty Gołaszewskiej,zwanym dalej „Powierzającym”,a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:1. Jan Baranowski – Starosta Gostyniński,2. Andrzej Kujawski – Wicestarosta Gostyniński,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elżbiety Kijek,zwanym dalej „Przyjmującym”do Porozumienia z dnia 12.08.2005 r. zawartego pomiędzy powiatem płońskim a powiatem gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia, o następującej treści:
2013 11775 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142005_2 Dzierzążnia - obszar wiejski.
2013 11774 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142011_2 Sochocin - obszar wiejski.
2013 11773 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142010_2 Raciąż-Gmina - obszar wiejski.
2013 11772 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina - obszar wiejski.
2013 11771 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142006_2 Joniec - obszar wiejski.
2013 11770 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142007_2 Naruszewo - obszar wiejski.
2013 11769 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142003_2 Baboszewo - obszar wiejski.
2013 11768 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142008_2 Nowe Miasto - obszar wiejski.
2013 11766 2013-11-14 Aneks Aneks nr 4 Starosty Płońskiego z dnia 25 września 2013r. z dnia 25.09.2013 zawarty pomiędzy Powiatem Płońskim reprezentowanym przez:1. Jana Mączewskiego – Starostę Płońskiego,2. Andrzeja Stolpę – Wicestarostę Płońskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anetty Gołaszewskiej,zwanym dalej „Powierzającym”,a Powiatem Wyszkowskim reprezentowanym przez:1. Bogdana Mirosława Pągowskiego – Starostę Powiatu,2. Teresę Trzaskę – członka Zarządu Powiatu Wyszkowskiego,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Anuszewskiej,zwanym dalej „Przyjmującym”do Porozumienia z dnia 01.04.2010 r. zawartego pomiędzy powiatem płońskim a powiatem wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia, o następującej treści:
2013 11691 2013-11-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142012_2 Załuski - obszar wiejski.
2013 11690 2013-11-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142004_2 Czerwińsk nad Wisłą (z wyłączeniem obrębów: 142004_2.0021 Czerwińsk nad Wisłą, 142004_2.0025 Zdziarka, 142004_2.0018 Wola, 142004_2.0028 Chociszewo, 142004_2.0029 – Wilkówiec) - obszar wiejski.
2013 2055 2013-02-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie w 2013 roku.
2013 2053 2013-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 30 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2012 rok
2013 655 2013-01-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 4 stycznia 2013r.
2012 1296 2012-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Płońsku.
2012 1291 2012-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 31 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2011 rok
2012 1190 2012-02-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych
2012 994 2012-02-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie naboru uzupełniającego zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim
2011 827 2011-02-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 26 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2010 rok
2011 431 2011-01-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych - w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
2011 432 2011-01-31 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Płońsku
2011 27 2011-01-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim
2010 3142 2010-07-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów 21 – Czerwińsk nad Wisłą, 25 – Zdziarka, 18 – Wola, 28 – Chociszewo, 29 – Wilkówiec, jednostka ewidencyjna Czerwińsk nad Wisłą - obszar wiejski.
2010 1651 2010-05-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 23 lutego 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2009 rok
2010 564 2010-02-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych - w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie
2010 565 2010-02-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Płońsku
2009 5531 2009-12-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 1 października 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębu Miasto Płońsk, jednostka ewidencyjna Płońsk - obszar miejski.
2009 5532 2009-12-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 1 października 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębu Miasto Raciąż, jednostka ewidencyjna Raciąż - obszar miejski.
2009 1300 2009-04-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 6 lutego 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2008 rok
2009 705 2009-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr . Starosty Płońskiego z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych - Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie
2009 370 2009-02-09 Aneks Aneks nr 7 Starosty Płońskiego z dnia 17 listopada 2008r. zawarty pomiedzy Powiatem Płońskim a Powiatem Żuromińskim do porozumienia z dnia 12 października 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Płońskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2009 369 2009-02-09 Aneks Aneks nr 6 Starosty Płońskiego z dnia 6 października 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Płońskim a Powiatem Żuromińskim do porozumienia z dnia 12 października 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Płońskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2009 327 2009-02-07 Ogłoszenie Ogłoszenie nr . Starosty Płońskiego z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Płońsku na rok 2009.
2009 3746 2008-08-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Starosty Płońskiego z dnia 28 maja 2009r. zawarte pomiędzy powiatem ciechanowskim a powiatem płońskim w sprawie powierzenia powiatowi ciechanowskiemu prowadzenia zadań publicznych z terenu powiatu płońskiego w zakresie objęcia kandydatów z terenu powiatu płońskiego szkoleniem i kwalifikowaniem kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem, szkoleniem i kwalifikowaniem kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem oraz opiniowanie kandydatów na rodziny zaprzyjaźnione z Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Płońsku