Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 85

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4188 2019-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na zlecenie Powiatu Nowodworskiego w 2019 r.
2019 4026 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce opiekuńczo - wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2019 r.
2019 2942 2019-03-05 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 20 stycznia 2019 r.
2019 2941 2019-03-05 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 20 stycznia 2019 r.
2019 2940 2019-03-05 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 20 stycznia 2019 r.
2019 2939 2019-03-05 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 20 stycznia 2019 r.
2019 1342 2019-01-25 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.
2019 1341 2019-01-25 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.
2019 1340 2019-01-25 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.
2019 1339 2019-01-25 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.
2019 1102 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2019
2018 10874 2018-11-09 Informacja Informacja nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 23 października 2018 r.
2018 7356 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Nowodworskiego; Wójta Gminy Czosnów z dnia 17 maja 2018 r.
2018 6534 2018-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2018 r.
2018 4757 2018-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na zlecenie Powiatu Nowodworskiego w 2018 r.
2018 2003 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2018.
2018 1590 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.3.2018 Starosty Nowodworskiego
2018 7 2018-01-02 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.32.2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
2017 9729 2017-11-02 Informacja Informacja nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 2 października 2017 r.
2017 5069 2017-05-31 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.34.2016 Starosty Nowodworskiego w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 4641 2017-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na zlecenie Powiatu Nowodworskiego w 2017 r.
2017 3182 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 2 marca 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2017 r.
2017 1743 2017-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku w powiecie nowodworskim
2017 1742 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2017
2016 8886 2016-10-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2016 8884 2016-10-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych 141404_5.0039 – Nowa Wrona, 141404_5.0041 - Nowiny położonych w jednostce ewidencyjnej 141404_5 Nasielsk - obszar wiejski
2016 6958 2016-07-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 141404_5.0025 Lelewo położonego w jednostce ewidencyjnej 141404_5 Nasielsk - obszar wiejski
2016 6957 2016-07-21 Porozumienie Porozumienie nr WAK.031.18.2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu bieżącego utrzymania poboczy, skarp nasypów oraz rowów dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk polegającego na wykaszaniu z ich powierzchni traw i chwastów.
2016 4807 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego w roku 2016.
2016 4805 2016-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Cegielni Kosewo w roku 2016
2016 4804 2016-05-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku w powiecie nowodworskim
2016 4803 2016-05-20 Aneks Aneks Starosty Nowodworskiego z dnia 12 lutego 2016r. do Porozumienia z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk
2016 4697 2016-05-17 Aneks Aneks nr 2 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 marca 2016r. zawarty w dniu 18 marca 2016 roku do Porozumienia z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk pomiędzy:
2016 1047 2016-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 8/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Czosnów zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy.
2016 1046 2016-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 6/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Nasielsk zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy.
2016 866 2016-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2016.
2015 8596 2015-10-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego z dnia 3 września 2015r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w powiecie nowodworskim
2015 3377 2015-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 4 lutego 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 r. w powiecie nowodworskim
2015 3376 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu nowodworskiego w roku 2015.
2015 3375 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat nowodworski w roku 2015.
2015 2494 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2015.
2014 10657 2014-11-26 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej obręby ewidencyjne: Dobra Wola, Andzin, Wiktorowo, położonych na terenie gminy Nasielsk, powiat nowodworski
2014 8964 2014-09-30 Porozumienie Porozumienie Starosty Nowodworskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 15 września 2014r.
2014 7185 2014-07-28 Porozumienie Porozumienie nr 21/2014 Starosty Nowodworskiego zawarte w dniu 7 lipca 2014 r. w Nowym Dworze Maz. pomiędzy: Powiatem Nowodworskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Krzysztof Kapusta - Starosta 2) Henryk Mędreckiego - Wicestarosta a Gminą Pomiechówek, reprezentowaną przez Wójta – Dariusza Bieleckiego na podstawie art. 12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2013 poz. 595 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 260 z późn. zm.) o następującej treści:
2014 5123 2014-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 8 maja 2014r. w sprawie  wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Nasz Nowy Dom” w Ruszkowie w 2014 r.
2014 2678 2014-03-17 Aneks Aneks nr 1/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 12 lutego 2014r. zawarty w dniu 12 lutego 2014 do Porozumienia z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk pomiędzy Starostą Nowodworskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk.
2014 2582 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat nowodworski w roku 2014.
2014 2567 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2014.
2014 2002 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2014.
2014 1359 2014-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 10 lutego 2014r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2013 ROKU w powiecie nowodworskim
2014 1262 2014-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat nowodworski w roku 2014.
2014 1247 2014-02-07 Aneks Aneks nr 6 Ciechanów Starosty Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2013r. powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2014 1246 2014-02-07 Aneks Aneks Starosty Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przekazania przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego Gminie Nasielsk realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2409 W Pomiechówek – Nasielsk, od km 0+024,65 do km 0+460 na odcinku 435,35 m oraz środków finansowych w wysokości: 1 370 132,00 zł brutto
2014 1244 2014-02-07 Porozumienie Porozumienie nr 14/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 3774 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat nowodworski w roku 2013.
2013 3773 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Nowy Start” w Ruszkowie prowadzonej na zlecenie powiatu nowodworskiego w roku 2013.
2013 3228 2013-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2013.
2012 2910 2012-03-27 Aneks Aneks nr 1/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk pomiędzy Starostą Nowodworskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk.
2012 2251 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Nowy Start” w Ruszkowie prowadzonej na zlecenie powiatu nowodworskiego w roku 2012.
2012 2250 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 r. w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego Rodzinny Dom Dziecka „Nowy Start” w Ruszkowie prowadzonej na zlecenie Powiatu Nowodworskiego
2012 1567 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat nowodworski w roku 2012.
2012 1566 2012-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku w Powiecie Nowodworskim
2012 17 2012-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2012.
2011 5475 2011-09-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 września 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 3859 2011-07-09 Informacja Informacja nr 2/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie projektu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych
2011 3606 2011-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie sprawie przystąpienia do sporządzania planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2011-2013.
2011 1695 2011-04-07 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk.
2011 1322 2011-03-19 Informacja Informacja nr 1/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2011 750 2011-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 r. w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Nowodworski
2011 792 2011-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 3 lutego 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku w Powiecie Nowodworskim
2011 224 2011-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utzrymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2011
2010 1629 2010-05-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2010 Starosty Nowodworskiego z dnia 26 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku w Powiecie Nowodworskim
2010 1625 2010-05-10 Aneks Aneks nr 7 Starosty Nowodworskiego z dnia 4 stycznia 2010r. do Porozumienia administracyjnego z dnia 24 stycznia 2002r. zawartego z gminą Zakroczym
2010 998 2010-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2010 Starosty Nowodworskiego z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2010 318 2010-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2010 Starosty Nowodworskiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2010.
2009 4333 2009-09-11 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 3 września 2009r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych dotyczących terenów zabudowanych obejmujących obręby ewidencyjne położone na terenie gminy Czosnów
2009 1684 2009-05-04 Aneks Aneks nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 października 2008r. do porozumienia z dnia 27 marca 2006r.zawartego pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Powiatem Mławskim
2009 1685 2009-05-04 Aneks Aneks nr 3 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 kwietnia 2008r. do Porozumienia zawartego w dniu 8 kwietnia 2006r w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Żuromińskim
2009 1683 2009-05-04 Aneks Aneks nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2008r. do porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2006r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Ciechanowskim
2009 1680 2009-05-04 Aneks Aneks nr 6 Starosty Nowodworskiego z dnia 5 stycznia 2009r. do Porozumienia administracyjnego z dnia 24.01.2002 r. zawarty pomiędzy Starostą Powiatu Nowodworskiego a Gminą Zakroczym
2009 1682 2009-05-04 Aneks Aneks nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2008r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Płońskim do Porozumienia do porozumienia zawartego w dniu 12 maja 2006r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2009 993 2009-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 2/2009 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Nasielsk.
2009 995 2009-03-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Nowodworskiego z dnia 29 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku w Powiecie Nowodworskim.
2009 987 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Starosty Nowodworskiego z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu nowodworskiego.
2009 310 2009-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2009 Starosty Nowodworskiego z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2009