Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 98

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4340 2019-04-03 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski – Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie p. Teresy Bąk – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 3529 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/19 Starosty Mińskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2019 3503 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/19 Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2019 3021 2019-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/19 Starosty Mińskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2019 2437 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/19 Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2019 2339 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/19 Starosty Mińskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka w Falbogach
2019 1308 2019-01-25 Aneks Aneks nr 8 Starosty Mińskiego z dnia 2 stycznia 2019 r.
2018 13055 2018-12-28 Informacja Informacja nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Cegłów, pow. miński.
2018 11301 2018-11-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 6 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 11091 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11090 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 15/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11089 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 14/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11088 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 12/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 10024 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Mińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 2919 2018-03-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2018 r.
2018 2706 2018-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/18 Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2018 2705 2018-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/18 Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2018 2325 2018-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/18 Starosty Mińskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2018 1788 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/18 Starosty Mińskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka w Falbogach
2018 1787 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/18 Starosty Mińskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2017 9031 2017-10-10 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 18 września 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 8358 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Mińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 5346 2017-06-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mińskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
2017 4341 2017-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 17/2016 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4340 2017-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 16/2016 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 2740 2017-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/17 Starosty Mińskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2017 2739 2017-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/17 Starosty Mińskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2017 2738 2017-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/17 Starosty Mińskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2017 1857 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/17 Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka w Falbogach
2017 1361 2017-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/17 Starosty Mińskiego z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2016 11747 2016-12-23 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek zarządzania częścią drogi powiatowej nr 2284W
2016 10435 2016-12-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2016 2983 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/16 Starosty Mińskiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2016 2941 2016-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/16 Starosty Mińskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2016 2836 2016-03-22 Informacja Informacja nr 2 Starosty Mińskiego z dnia 14 marca 2016r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Latowicz, z wyłączeniem obrębu Latowicz, pow. miński.
2016 2381 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/16 Starosty Mińskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2016 2380 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/16 Starosty Mińskiego z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2016 2379 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/16 Starosty Mińskiego z dnia 7 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2016 2242 2016-03-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 26 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku
2016 1938 2016-02-26 Informacja Informacja nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 18 lutego 2016r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Wola Rafałowska, gm. Mrozy, pow. miński
2015 11159 2015-12-14 Informacja Informacja nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 30 listopada 2015r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Mrozy – obszar wiejski z wyłączeniem obrębów Mrozy i Wola Rafałowska pow. miński
2015 8277 2015-10-14 Aneks Aneks nr 1 Starosty Mińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2015r. do Porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2015 7265 2015-08-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 20 sierpnia 2015r.
2015 2761 2015-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/15 Starosty Mińskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2015 2398 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/15 Starosty Mińskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2015 2142 2015-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 5 lutego 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku
2015 2141 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/15 Starosty Mińskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2015 1189 2015-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/15 Starosty Mińskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2015 904 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/15 Starosty Mińskiego z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2014 12070 2014-12-30 Informacja Informacja nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Stanisławów, powiat miński
2014 7837 2014-08-18 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Starosty Mińskiego; Starosty Płońskiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2014 7190 2014-07-28 Informacja Informacja Starosty Mińskiego z dnia 23 lipca 2014r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Dębe Wielkie z wyłączeniem obrębów: Choszczówka Dębska, Dębe Wielkie, Ostrów Kania i Ruda, pow. miński, woj. mazowieckie.
2014 6148 2014-06-25 Informacja Informacja nr G.6620.32.110.2014 Starosty Mińskiego z dnia 16 czerwca 2014r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jakubów, powiat miński.
2014 4385 2014-04-25 Informacja Informacja nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 23 kwietnia 2014r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Dobre z wyłączeniem obrębów Dobre i Zdrojówki, powiat miński.
2014 4153 2014-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 29 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku
2014 2935 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/14 Starosty Mińskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina" w Mieni
2014 2934 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/14 Starosty Mińskiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2014 2933 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/14 Starosty Mińskiego z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2014 1925 2014-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/14 Starosty Mińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2014 1696 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/14 Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2013 13623 2013-12-27 Informacja Informacja Starosty Mińskiego z dnia 18 grudnia 2013r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Kałuszyn – obszar wiejski z wyłączeniem obrębu Ryczołek pow. miński.
2013 5406 2013-05-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 28 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku
2013 4079 2013-04-05 Informacja Informacja Starosty Mińskiego z dnia 22 marca 2013r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Siennica z wyłączeniem obrębów: Siennica i Stara Wieś, pow. miński.
2013 3736 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/13 Starosty Mińskiego z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2013 3306 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/13 Starosty Mińskiego z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2013 3305 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/13 Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2013 3304 2013-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/13 Starosty Mińskiego z dnia 11 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina" w Mieni
2013 2456 2013-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/13 Starosty Mińskiego z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2012 3288 2012-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 8 lutego 2012r. z działaności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku
2012 2977 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/12 Starosty Mińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina" w Mieni
2012 2918 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/12 Starosty Mińskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2012 2902 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/12 Starosty Mińskiego z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2012 2453 2012-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/12 Starosty Mińskiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2012 682 2012-01-27 Aneks Aneks Starosty Mińskiego z dnia 30 listopada 2011r. do porozumienia z dnia 02 września 2011roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2012 111 2012-01-13 Porozumienie Porozumienie nr Starosty Mińskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2012 110 2012-01-13 Porozumienie Porozumienie nr Starosty Mińskiego z dnia 2 września 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół dowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.
2011 8595 2011-12-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/11 Starosty Mińskiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2011 3138 2011-06-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mińskiego z dnia 30 maja 2011r.
2011 2197 2011-05-02 Informacja Informacja Starosty Mińskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją i ponowną klasyfikacją zmienionych użytków gruntowych jednostki ewidencyjnej Mińsk Mazowiecki z wyłączeniem obrębów: Arynów, Brzóze, Huta Mińska, Stajadła i Targówka, pow. miński.
2011 1490 2011-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/11 Starosty Mińskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2011 1459 2011-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/11 Starosty Mińskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2011 1474 2011-03-26 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego z dnia 28 lutego 2011r. zawarte z Powiatem Węgrowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2011 1487 2011-03-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 23 lutego 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku
2011 1451 2011-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/11 Starosty Mińskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2011 1452 2011-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/11 Starosty Mińskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2010 5401 2010-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/10 Starosty Mińskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2010 3141 2010-07-10 Aneks Aneks nr 5 Starosty Mińskiego z dnia 7 kwietnia 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 24 maja 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego a Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki
2010 1153 2010-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mińskiego z dnia 26 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku
2010 1073 2010-04-06 Informacja Informacja Starosty Mińskiego z dnia 25 lutego 2010r. o zakończeniu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Dobre i Zdrojówki, gm. Dobre w powiecie mińskim
2010 942 2010-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/10 Starosty Mińskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2010 941 2010-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/10 Starosty Mińskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni
2010 940 2010-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/10 Starosty Mińskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2010 943 2010-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/10 Starosty Mińskiego z dnia 3 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2010 662 2010-03-02 Informacja Informacja Starosty Mińskiego z dnia 29 grudnia 2009r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Nowy Konik i Stary Konik gm. Halinów oraz uzupełnienia ewidencji budynków i lokali wraz z aktualizacją i ponowną klasyfikacją zmienionych użytków gruntowych jednostki ewidencyjnej Halinów – obszar wiejski, z wyłączeniem obrębów: Hipolitów i Okuniew, pow. miński
2009 4166 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Starosty Mińskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2009 4167 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 2/2009 Starosty Mińskiego z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2009 958 2009-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/09 Starosty Mińskiego z dnia 10 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Falbogach.
2009 959 2009-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/09 Starosty Mińskiego z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni.