Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 5441 2018-05-18 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińska Mazowieckiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 288 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińska Mazowieckiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 22 2018-01-02 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Mińska Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2017 r. do Porozumienia Nr 6/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2016 9229 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Mińska Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 września 2016r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń i wydawania zaproszeń
2011 2912 2011-05-30 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińska Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2011 423 2011-01-31 Aneks Aneks nr 6 Starosty Mińska Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2010r. do Poruzumienia zawartego w dniu 24 marca 1999r. pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego a Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki
2009 468 2009-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/09 Starosty Mińska Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach.
2009 336 2009-02-09 Porozumienie Porozumienie nr . Starosty Mińska Mazowieckiego z dnia 6 października 2008r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2009 340 2009-02-09 Porozumienie Porozumienie nr . Starosty Mińska Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim.