Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1519 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Legionowowskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2018.
2018 1518 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Legionowowskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie w 2018 r.
2017 464 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Legionowowskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańcaw Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie w 2017 r.
2017 463 2017-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Legionowowskiego z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z grupą interwencyjną - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2017
2016 369 2016-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2015 Starosty Legionowowskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie w 2016 r.
2016 368 2016-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2015 Starosty Legionowowskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z grupą interwencyjną - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2016
2011 985 2011-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Legionowowskiego z dnia 11 lutego 2011r. z działalności "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku" za rok 2010
2011 925 2011-03-03 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Legionowowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie organizacji oraz trybu działania powiatowych społecznych rad do spraw niepełnosprawnych
2009 1681 2009-05-04 Aneks Aneks nr 1 Starosty Legionowowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. do Porozumienia Nr 2/08 zawartego w dniu 19 marca 2008 r. pomiędzy Powiatem Legionowskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem kierowanych przez Powierzającego, zawarty na podstawie § 5 Porozumienia,