Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5962 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 39\2019 Starosty Kozienickiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2018 rok
2019 4884 2019-04-15 Porozumienie Porozumienie nr OIN.031.1.2019 Starosty Kozienickiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kozienicki Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2019 2395 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Kozienickiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach
2017 4667 2017-05-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/zdp/2017 Starosty Kozienickiego z dnia 25 kwietnia 2017r. Zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starosta-mgr inż. Andrzej Tadeusz Jung, 2)Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej,,Powiatem" a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez: Burmistrza-dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej,, Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2017r.
2015 7626 2015-09-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OiN.2120.3.2015 Starosty Kozienickiego z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2015 – 2019
2015 7146 2015-08-17 Aneks Aneks nr 1 Starosty Kozienickiego z dnia 13 lipca 2015r. do Porozumienia zawartego w Kozienicach dnia 9 lutego 2015 roku pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice
2011 8433 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 50/2011 Starosty Kozienickiego z dnia 9 grudnia 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,reprezentowanym przez: Burmistrza – dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.
2009 4163 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 10/2009 Starosty Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2009r. zawarte w dniu 12 czerwca 2009 r. pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Grabów n/Pilicą w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r
2009 1667 2009-05-04 Informacja Informacja nr 1 Starosty Kozienickiego z dnia 3 lutego 2009r. Starosty Kozienickiego z dnia 2 marca 2009 roku, dot. operatu opisowo - kartograficznego z prac: "Modernizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych zabudowanych i zurbanizowanych na obszarze gminy Głowaczów powiat Kozienice w obrebach: Głowaczów, Lipa, Maniochy, Maciejowice"
2009 240 2009-01-31 Informacja Informacja nr . Starosty Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków