Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 16

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 919 2018-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO. 5511.2.2018 Starosty Garwolińskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2017.
2017 5515 2017-06-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Garwolińskiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 9 maja 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Garwolińskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 1. Marka Chciałowskiego - Starostę Garwolińskiego, 2. Urszulę Zadrożną - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Józefa Zająca zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Halinę Ulińską - Wicestarostę, zwanym dalej „Przyjmującym”, w sprawie określenie szczegółowych zasad i terminu przekazania dotacji na realizację zadania z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników.
2017 1909 2017-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5511.2.2017 Starosty Garwolińskiego z dnia 16 stycznia 2017r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2016
2014 1217 2014-02-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5511.2.2014 Starosty Garwolińskiego z dnia 13 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2013
2012 2855 2012-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5511.1.2012 Starosty Garwolińskiego z dnia 16 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2011
2010 1154 2010-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5122/2-1/2010 Starosty Garwolińskiego z dnia 5 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2009
2010 944 2010-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2010 Starosty Garwolińskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego
2010 230 2010-01-18 Informacja Informacja nr G.7430-79/2008 Starosty Garwolińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2010 229 2010-01-18 Informacja Informacja nr G. 7430-25/2008 Starosty Garwolińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2009 3569 2009-07-28 Aneks Aneks nr 1 Starosty Garwolińskiego z dnia 12 maja 2009r. zawarty pomiędzy Powiatem Garwolińskim a Powiatem Żuromińskim do Porozumienia zawartego w dniu 27 października 2008r. pomiędzy Powiatem Garwolińskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzaniu zajęćteoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKPiU w Garwolinie
2009 1755 2009-05-06 Informacja Informacja Starosty Garwolińskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2009 1664 2009-05-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Garwolińskiego z dnia 20 stycznia 2009r. Sprawozdanie Starosty Garwolińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2008
2009 1676 2009-05-04 Porozumienie Porozumienie Starosty Garwolińskiego z dnia 27 października 2008r. zawarte w pomiędzy Powiatem Garwolińskim a Powiatem Żuromińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKPiU w Garwolinie
2009 903 2009-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Starosty Garwolińskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu garwolińskiego .
2009 706 2009-03-11 Informacja Informacja nr . Starosty Garwolińskiego z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2009 505 2009-02-21 Aneks Aneks nr 3 Starosty Garwolińskiego z dnia 6 maja 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Garwolińskim, a Powiatem Żuromińskim do porozumienia zawartego w dniu 10 września 2007r. pomiędzy powiatem garwolińskim, a powiatem żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKPiU w Garwolinie.