Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 71

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1609 2019-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2019 roku.
2019 1608 2019-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2019 roku
2019 1607 2019-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2018 ROK
2018 9800 2018-10-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr G.I.3037.5.67.2016/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo- kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gmin: Gołymin-Ośrodek, Opinogóra Górna i Sońsk
2018 2338 2018-03-07 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie do Porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2010 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.).
2018 2337 2018-03-07 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz – Panem Stanisławem Czarzastym zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2018 2336 2018-03-07 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskieja Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji
2018 2335 2018-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 1283 2018-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2018 roku
2018 1282 2018-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2018 roku.
2017 10362 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Ciechanowskiego; Starosty Mławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii
2017 1825 2017-02-22 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2013 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk – Panem Tomaszem Józwiakiem zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.).
2017 1824 2017-02-22 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk – Panem Tomaszem Józwiakiem zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2017 1823 2017-02-22 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2010 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.).
2017 1822 2017-02-22 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2017 1673 2017-02-20 Aneks Aneks nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2017r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz – Panem Stanisławem Czarzastym zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2017 1350 2017-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2017 roku
2017 1349 2017-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Ciechanowskiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2017 roku
2017 1348 2017-02-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2016 2199 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk – Panem Tomaszem Józwiakiem zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100) niektórych spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2016 2198 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2010 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w zastępstwie, którego działa Pan Tomasz Dróżdż zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100).
2016 2197 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w zastępstwie, którego działa Pan Tomasz Dróżdż zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100) niektórych spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2016 2196 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz – Panem Stanisławem Czarzastym zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100) niektórych spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2016 2195 2016-03-07 Aneks Aneks nr 1/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2013 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk – Panem Tomaszem Józwiakiem zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100).
2016 1271 2016-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z dnia 3 lutego 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 1270 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2016 roku.
2016 1269 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Starosty Ciechanowskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2016 roku.
2015 6687 2015-07-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie ogłaszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Ciechanowskiego.
2015 1962 2015-03-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 1634 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2015 roku.
2015 1633 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2015 roku.
2014 9856 2014-10-24 Aneks Aneks nr 8 Starosty Ciechanowskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 17 września 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2005r.
2014 1195 2014-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Ciechanowskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2014 roku
2014 1194 2014-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Ciechanowskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2014 roku.
2014 1193 2014-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z dnia 14 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2013 1969 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Ciechanowskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2013 roku.
2013 1968 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Ciechanowskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2013 roku.
2013 1839 2013-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2013r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2012 ROK
2012 5694 2012-08-01 Informacja Informacja nr G.0210/2/10/12 do G.0210/8/10/12 Starosty Ciechanowskiego z dnia 23 lipca 2012r.
2012 1868 2012-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie
2012 1867 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2012 roku.
2012 1866 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2012 Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2012 roku.
2011 4697 2011-08-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 2 sierpnia 2011r.
2011 1547 2011-03-29 Porozumienie Porozumienie Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2011r. zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną
2011 1544 2011-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Starosty Ciechanowskiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2011 roku.
2011 1543 2011-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Starosty Ciechanowskiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2011 roku.
2011 1548 2011-03-29 Porozumienie Porozumienie Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2011r. zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną
2011 1554 2011-03-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok
2011 1550 2011-03-29 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 lutego 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2010 roku w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem
2011 1549 2011-03-29 Porozumienie Porozumienie Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2011r. zawarte z Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną
2010 2772 2010-06-24 Informacja Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 czerwca 2010r. o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego dotyczącego założenia ewidencji budynków i lokali dla części gminy Ciechanów i Sońsk
2010 1870 2010-05-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z dnia 11 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2010 1752 2010-05-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 stycznia 2010r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r., Nr 45, poz.435 ze zm.)
2010 1702 2010-05-12 Aneks Aneks nr 1/2010 Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 stycznia 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 lutego 2005 roku
2010 1701 2010-05-12 Aneks Aneks nr 1/2010 Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 stycznia 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 7 lutego 2005 r
2010 1706 2010-05-12 Informacja Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego dotyczącego założenia ewidencji budynków i lokali dla części gminy GOŁYMIN
2010 1703 2010-05-12 Aneks Aneks nr 1/2010 Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 stycznia 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 11 lutego 2005 roku
2010 748 2010-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2010 roku
2010 747 2010-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2010 Starosty Ciechanowskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2010 roku
2009 2805 2009-06-26 Aneks Aneks nr 2 Starosty Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 8 października 2001 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Powiatem Ciechanowskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem zamieszkałych na terenie powiatu.
2009 2256 2009-06-03 Informacja Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 11 maja 2009r. o założeniu ewidencji budynków w części gmin Ojrzeń i Grudusk
2009 1048 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2009 roku.
2009 1047 2009-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2009 roku.
2009 929 2009-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.
2009 773 2009-03-13 Aneks Aneks nr 1/09 Starosty Ciechanowskiego z dnia 14 stycznia 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 15 lutego 2005r. pomiędzy Starostą Powiatu Ciechanowskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów.
2009 775 2009-03-13 Aneks Aneks nr 1/09 Starosty Ciechanowskiego z dnia 14 stycznia 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 7 lutego 2005r. pomiędzy Starostą Powiatu Ciechanowskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk.
2009 774 2009-03-13 Aneks Aneks nr 1/09 Starosty Ciechanowskiego z dnia 14 stycznia 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 11 lutego 2005r. pomiędzy Starostą Powiatu Ciechanowskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz.
2009 622 2009-03-03 Aneks Aneks nr 2/2008 Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 grudnia 2008r. do porozumienia nr 10/06 zawartego w dniu 17 października 2006 roku pomiędzy Powiatem Ciechanowskima Powiatem Przasnyskim w sprawie prowadzenia zadań publicznych w zakresie objęcia kandydatów z terenu Powiatu Przasnyskiego szkoleniem do pełnienia funkcji niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, prowadzenia placówek rodzinnych oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wielodzietnych, specjalistycznych o charakterze pogotowia rodzinnego przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Ciechanowie.
2009 611 2009-03-03 Porozumienie Porozumienie nr . Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Ciechanowskim, a Miastem Zielona Góra w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego".
2009 624 2009-03-03 Aneks Aneks nr 9 Starosty Ciechanowskiego z dnia 17 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Ciechanowskim, a Powiatem Żuromińskim do porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2005 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2009 376 2009-02-09 Aneks Aneks nr 8 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Ciechanowskim a Powiatem Żuromińskim do porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2005r. pomiędzy Powaiatem Ciechanowskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.