Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 39

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2394 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Białobrzeskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
2018 2013 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Białobrzeskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2017 3073 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Starosty Białobrzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, kierowanych przez „Powierzającego”, zawarte w dniu 26 stycznia 2017r. pomiędzy:Powiatem Białobrzeskim, reprezentowanym przez:1. Andrzeja Oziębło – Starostę Białobrzeskiego2. Ireneusza Gumowskiego – Wicestarostę Białobrzeskiegoprzy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogdana Głowackiegozwanym dalej "Powierzającym", a Powiatem Żuromińskim, reprezentowanym przez:1. Jerzego Rzymowskiego – Starostę Żuromińskiego 2. Ireneusza Rejmusa – Wicestarostę Żuromińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Brejna, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2017 2993 2017-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12 Starosty Białobrzeskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2017 Starosty Białobrzeskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2017 2897 2017-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Białobrzeskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
2017 34 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2016 Starosty Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2017 r. stawek za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2017 33 2017-01-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Białobrzeskim
2016 3041 2016-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Starosty Białobrzeskiego z dnia 14 marca 2016r.
2015 7665 2015-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Białobrzeskiego z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Białobrzeskim
2015 2953 2015-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Białobrzeskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2014 3218 2014-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Białobrzeskiego z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2014 1069 2014-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białobrzeskiego za rok 2013.
2014 581 2014-01-21 Informacja Informacja nr GPV.6601.2.2013 Starosty Białobrzeskiego z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie projektu operatu opisowo – kartograficznego
2013 11718 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2013 Starosty Białobrzeskiego z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2014r. stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 3341 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Starosty Białobrzeskiego z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu pomocy Społecznej w Niedabylu
2013 1943 2013-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Białobrzeskiego z dnia 25 stycznia 2013r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2012 7940 2012-11-22 Aneks Aneks nr 7 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2012r. do Porozumienia z dnia 8 lutego 2006
2012 6977 2012-10-18 Aneks Aneks nr 8 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2012r. do porozumienia z dnia 7 listopada 2005 roku
2012 2303 2012-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Starosty Białobrzeskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2012 1133 2012-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Białobrzeskiego z dnia 31 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.
2011 6617 2011-11-29 Porozumienie Porozumienie nr 5 /2011 Starosty Białobrzeskiego z dnia 14 października 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w PCKUiP w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi
2011 6618 2011-11-29 Aneks Aneks nr 6 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2011r. do porozumienia z dnia 8 lutego 2006
2011 6619 2011-11-29 Aneks Aneks nr 7 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2011r. do porozumienia z dnia 7 listopada 2005 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2011 3281 2011-06-15 Porozumienie Porozumienie nr 04/2011 Starosty Białobrzeskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas nielozawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w PCKUiP w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi
2011 3283 2011-06-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Białobrzeskiego z dnia 2 czerwca 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach
2011 2020 2011-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Białobrzeskiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2011 625 2011-02-16 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-19/10 Starosty Białobrzeskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach.
2011 629 2011-02-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2010r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok.
2010 5550 2010-11-27 Aneks Aneks nr 5 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2010r. do porozumienia z dnia 8 lutego 2006r.
2010 5551 2010-11-27 Aneks Aneks nr 6 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2010r. do porozumienia z dnia 7 listopada 2005r.
2010 1350 2010-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Starosty Białobrzeskiego z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2010 1050 2010-04-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Białobrzeskiego z dnia 22 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok
2009 5983 2009-12-11 Aneks Aneks nr 5 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2009r. do porozumienia z dnia 7 listopada 2005 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „ Powierzającego” zawary pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a Powiatem Szydłowieckim
2009 5981 2009-12-11 Aneks Aneks nr 3 Starosty Białobrzeskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. do porozumienia z dnia 4 września 2006 roku zawarty pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a Powiatem Sieradzkim
2009 5982 2009-12-11 Aneks Aneks nr 4 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2009r. do porozumienia z dnia 8 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przedstawieniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych, zawarte pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a Powiatem Gostynińskim
2009 2217 2009-06-02 Aneks Aneks nr 1 Starosty Białobrzeskiego z dnia 30 stycznia 2009r. pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a Powiatem Żuromińskim do Porozumienia z dnia 1 września 2008r. zawartego pomiędzy Powiatem Białobrzeskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Baiłobrzegach
2009 1095 2009-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2009 Starosty Białobrzeskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2009 776 2009-03-13 Aneks Aneks nr 2 Starosty Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2008r. do porozumienia z dnia 4 września 2006r. zawarty pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a Powiatem Sieradzkim.
2009 702 2009-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Starosty Białobrzeskiego z dnia 9 lutego 2009r. z działalności z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok.