Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5998 2019-05-07 Aneks Aneks nr 3 Starosty Żyrardowskiego z dnia 25 marca 2019 r.
2018 980 2018-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żyrardowskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2017 roku
2017 6360 2017-07-26 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Żyrardowa; Starosty Żyrardowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie „przebudowy drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki – Działki – Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie"
2016 1231 2016-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5511.1.2016 Starosty Żyrardowskiego z dnia 19 stycznia 2016r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2015 roku
2014 2651 2014-03-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5511.1.2014 Starosty Żyrardowskiego z dnia 21 stycznia 2014r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2013 roku
2012 2897 2012-03-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Żyrardowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
2012 2848 2012-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5511.1.2012 Starosty Żyrardowskiego z dnia 16 stycznia 2012r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2011 roku
2011 1062 2011-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.0072/10/10 Starosty Żyrardowskiego z dnia 28 grudnia 2010r. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2010 roku
2011 26 2011-01-05 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Żyrardowskiego z dnia 15 grudnia 2010r. zawarte w dniu 15 listopada 2010 r. w Żyrardowie z Gminą Mszczonów
2011 24 2011-01-05 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Żyrardowskiego z dnia 15 grudnia 2010r. zawarte w dniu 15 listopada 2010 r. w Żyrardowie z Gminą Mszczonów
2011 25 2011-01-05 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Żyrardowskiego z dnia 15 grudnia 2010r. zawarte w dniu 15 listopada 2010 r. w Żyrardowie z Gminą Mszczonów
2010 4281 2010-09-30 Aneks Aneks nr 1 Starosty Żyrardowskiego z dnia 7 czerwca 2010r. do Porozumienia zawartego dnia 04 marca 2009 r. pomiędzy Gminą Wiskitki i Powiatem Żyrardowskim w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków”
2010 1072 2010-04-06 Informacja Informacja Starosty Żyrardowskiego z dnia 26 stycznia 2010r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej miasto Żyrardów, obręb nr 0003 powiat żyrardowski.
2010 953 2010-03-27 Aneks Aneks nr 1 Starosty Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2009r. do porozumienia z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie powierzenia obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych, dla któych organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski
2010 811 2010-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/10 Starosty Żyrardowskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2010
2009 1299 2009-04-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żyrardowskiego z dnia 16 stycznia 2009r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2008 roku
2009 855 2009-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/09 Starosty Żyrardowskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.
2009 3745 2008-08-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Żyrardowskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia przez Powiat Żyrardowski gminie Miasto Żyrardów zadania własnego w zakresie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Janiny Kacperskiej 6a zawarte w dniu 25 czerwca 2009r. w Żyrardowie pomiędzy: Powiatem Żyrardowskim z siedzibą w Żyrardowie a gminą Miasto Żyrardów z siedzibą w Żyrardowie przy Placu Jana Pawła II Nr 1 zwaną w treści porozumienia „Gminą”