Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 2285

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11841 2019-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2019 Starosty Ostrołęckiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim
2019 11635 2019-10-08 Porozumienie Porozumienie nr 031.124.2019 Burmistrza Miasta Tłuszcz; Starosty Wołomińskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2019 11553 2019-10-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Białobrzeskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Białobrzeskim
2019 11301 2019-10-01 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.13.2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 22 lipca 2019 r. Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego Gminie Pomiechówek realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z drogami gminnymi w m. Nowy Modlin na skrzyżowanie typu rondo oraz budową ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odc. o dł. 600 m i środków finansowych w wysokości: 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy zł), zgodnie z Uchwałą nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.
2019 11300 2019-10-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 września 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim
2019 10974 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 91/2019 Starosty Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
2019 10832 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 031.122.2019 Starosty Wołomińskiego; Wójta Gminy Jadów z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
2019 10829 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 031.116.2019 Starosty Wołomińskiego; Wójta Gminy Poświętne z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2019 10828 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 031.115.2019 Starosty Wołomińskiego; Wójta Gminy Klembów z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2019 10808 2019-09-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/PCPR Starosty Pruszkowskiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 10561 2019-09-09 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Żyrardowa; Starosty Żyrardowskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. do porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego.
2019 10347 2019-09-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Ogłoszenia 1/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wyszkowskim
2019 10272 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Starosty z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przekazania przez Powiat Przasnyski do prowadzenia Gminie Jednorożec zadania własnego w zakresie oświaty, polegającego na prowadzeniu publicznego Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu
2019 10080 2019-08-26 Porozumienie Porozumienie nr 031.120.2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kobyłka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2019 10079 2019-08-26 Porozumienie Porozumienie nr 031.119.2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2019 9958 2019-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2019 Starosty Mławskiego z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Mławskim
2019 9789 2019-08-13 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mińskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r.  Ogłoszenie Starosty Mińskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r.
2019 9712 2019-08-08 Aneks Aneks nr 3 Starosty Piaseczyńskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. do Porozumienia z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2019 9265 2019-07-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OiN.0621.1.2019 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie złaszania kandytadów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencje 2019-2023
2019 9179 2019-07-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ciechanowskim
2019 8929 2019-07-17 Aneks Aneks nr 1 Starosty Płockiego z dnia 1 lipca 2019 r. do Porozumienia Nr 291/2019 zawartego w dniu 01 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płońskiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2019 8710 2019-07-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wyszkowskim
2019 8553 2019-07-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Żuromińskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 8510 2019-07-09 Porozumienie Porozumienie Starosty Ciechanowskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2019 8409 2019-07-05 Aneks Aneks nr 19 Starosty Sochaczewskiego z dnia 22 maja 2019 r. Powiatu Sochaczewskiego
2019 8153 2019-07-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2/2019 Starosty Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia ogłoszenia nr 1/2019 Starosty Grodziskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Grodziskim
2019 7859 2019-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 3/2019 Starosty Płockiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat
2019 7822 2019-06-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 32/2019 Starosty Przasnyskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
2019 7632 2019-06-18 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2019 Starosty Grodziskiego z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń na członka Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Grodziskim
2019 7563 2019-06-17 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.5.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0040 – Cięciwa, gmina Wołomin
2019 7562 2019-06-17 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.1.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 – Arciechów, gmina Radzymin
2019 6872 2019-05-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 maja 2019 r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Warszawskim Zachodnim.
2019 6730 2019-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.16.2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2019r
2019 6655 2019-05-24 Porozumienie Porozumienie nr 405/2019 Starosty Płockiego z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a
2019 6568 2019-05-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Przysuskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 6459 2019-05-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Radomskiego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Radomskim
2019 6413 2019-05-16 Aneks Aneks Starosty Ostrowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego, zawartego w dniu 24 marca 2009 r.
2019 6408 2019-05-16 Porozumienie Porozumienie nr 21/2018 Starosty Sochaczewskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2019 5998 2019-05-07 Aneks Aneks nr 3 Starosty Żyrardowskiego z dnia 25 marca 2019 r.
2019 5988 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie nr 2/2019 Starosty Płockiego z dnia 27 marca 2019 r. Powiatu Płockiego i Gminy-Miasto Płock w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2019 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
2019 5962 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 39\2019 Starosty Kozienickiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2018 rok
2019 5047 2019-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 291/2019 Starosty Płockiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płońskiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2019 4996 2019-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5511.1.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2018 roku
2019 4884 2019-04-15 Porozumienie Porozumienie nr OIN.031.1.2019 Starosty Kozienickiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kozienicki Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2019 4731 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Starosty Pułtuskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4694 2019-04-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przysuskiego z dnia 28 marca 2019 r. z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 4682 2019-04-09 Aneks Aneks nr 3/Ciechanów/2019 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. do Porozumienia Nr 12/2016 z  dnia 10.02.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 4522 2019-04-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Makowskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r.
2019 4340 2019-04-03 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski – Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie p. Teresy Bąk – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 4262 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2019
2019 4188 2019-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na zlecenie Powiatu Nowodworskiego w 2019 r.
2019 4077 2019-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Węgrowskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce opiekuńczo – wychowawczej „Ignaś” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2019 roku
2019 4076 2019-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Węgrowskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Helenka” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2019 roku
2019 4054 2019-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2019 Starosty Przasnyskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej na zlecenie Powiatu Przasnyskiego
2019 4026 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce opiekuńczo - wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2019 r.
2019 3996 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2019 Starosty Lipskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2019 3995 2019-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Lipskiego z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2019 3904 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2019 Starosty Mławskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2019 roku.
2019 3866 2019-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przasnyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2018 roku.
2019 3719 2019-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostkach ewidencyjnych 142001_1 – Miasto Płońsk, 142002_1 – Miasto Raciąż, 142003_2 – Gmina Baboszewo, 142005_2 – Gmina Dzierzążnia, 142006_2 – Gmina Joniec, 142007_2 – Gmina Naruszewo, 142008_2 – Gmina Nowe Miasto, 142009_2 – Gmina Płońsk, 142010_2 – Gmina Raciąż, 142011_2 – Gmina Sochocin, 142012_2 – Gmina Załuski.
2019 3718 2019-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: 142009_2.0012 – Ilinek położonego w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina.
2019 3693 2019-03-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku
2019 3639 2019-03-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2018 ROK
2019 3529 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/19 Starosty Mińskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2019 3503 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/19 Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2019 3488 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Radomskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim
2019 3487 2019-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Radomskiego z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2019 3463 2019-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2018 ROK
2019 3365 2019-03-12 Informacja Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków części obrębu Studzieniec gmina Sierpc, części obrębu Rydzewo gm. Sierpc i części obrębu Mieszczk gm. Sierpc powiat sierpecki
2019 3364 2019-03-12 Informacja Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków części obrębu miasta Sierpc i części obrębu Studzieniec gmina Sierpc powiat sierpecki
2019 3343 2019-03-12 Aneks Aneks nr 3/Płońsk/2019 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. do Porozumienia Nr 10/2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 3337 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2019 Starosty Otwockiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2019 roku
2019 3201 2019-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Otwockiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2019 roku
2019 3035 2019-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Siedleckiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach gm. Mordy z filią w Kukawkach gm. Przesmyki
2019 3034 2019-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Legionowskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie , ul. Jagiellońska 71
2019 3021 2019-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/19 Starosty Mińskiego z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2019 3018 2019-03-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Powiatu Łosickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Powiatu Łosickiego w 2018 roku
2019 2956 2019-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Węgrowskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku, ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2019 roku
2019 2942 2019-03-05 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 20 stycznia 2019 r.
2019 2941 2019-03-05 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 20 stycznia 2019 r.
2019 2940 2019-03-05 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 20 stycznia 2019 r.
2019 2939 2019-03-05 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 20 stycznia 2019 r.
2019 2884 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego w 2019 roku
2019 2883 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Pruszkowskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie pruszkowskim
2019 2871 2019-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5510.2.2019 Starosty Siedleckiego z dnia 1 marca 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego za 2018 rok
2019 2699 2019-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Płońskim
2019 2684 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Gostynińskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego treningowego usytuowanego przy ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin w roku 2019.
2019 2679 2019-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Przasnyskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2019 roku
2019 2643 2019-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2019
2019 2567 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Legionowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie w 2019 r.
2019 2566 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Legionowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2019.
2019 2565 2019-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Legionowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 2555 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/PCPR/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Piaseczyńskiego w 2019 roku.
2019 2554 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/PCPR/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 4” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85A, 05-502 Piaseczno, na rok 2019.
2019 2553 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/PCPR/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 3” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85B, 05-502 Piaseczno, na rok 2019.
2019 2552 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/PCPR/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 2” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85C, 05-502 Piaseczno, na rok 2019.
2019 2551 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/PCPR/2019 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego „Dom Dzieci Nr 1” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85D, 05-502 Piaseczno, na rok 2019.
2019 2537 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2019 roku.
2019 2533 2019-02-25 Aneks Aneks nr 3/Płock/2019 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2019 r. do Porozumienia Nr 11/2016 z  dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2019 2519 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.21.2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2019
2019 2518 2019-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2019 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2019 roku
2019 2456 2019-02-22 Informacja Informacja nr G.6620.13.562.2017 Starosty Siedleckiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Bzów, Cielemęc, Czuryły, Grochówka, Izdebki-Kosny, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Wąsy, Krzesk-Królowa Niwa, Krzesk-Majątek, Kwasy, Lucynów, Modrzew, Olędy, Rzążew, Stary Krzesk, Tchórzew, Wesółka, Wólka Kamienna, Zawady gminy Zbuczyn, powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego
2019 2455 2019-02-22 Informacja Informacja nr G.6620.11.482.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciosny, Gostchorz, Helenów, Kaczory, Łupiny, Mroczki, Myrcha, Okniny, Radomyśl, Stok Wiśniewski, Tworki, Wólka Wiśniewska, Wólka Wołyniecka, Zabłocie gminy Wiśniew, powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego
2019 2454 2019-02-22 Informacja Informacja nr G.6620.9.509.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Czerniejew, Dąbrówka-Ług, Dąbrówka-Niwka, Dąbrówka-Stany, Dobrzanów, Drupia, Gołąbek, Kłódzie, Nowaki, Ozorów, Skarżyn, Stara Dąbrówka, Trzciniec, Wólka Kobyla, Żebrak, Żelków gminy Skórzec, powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego
2019 2453 2019-02-22 Informacja Informacja nr G.6620.8.1180.2017 Starosty Siedleckiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Białki, Chodów, Opole-Świerczyna, Ostrówek, Stare Opole, Ujrzanów, Żytnia gminy Siedlce, powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego
2019 2452 2019-02-22 Informacja Informacja nr G.6620.4.272.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Bale, Jeruzale, Kapuściaki, Kisielany-Kuce, Kisielany-Żmichy, Księżopole-Jałmużny, Księżopole-Smolaki, Męczyn, Męczyn-Kolonia, Niwiski, Osiny Dolne, Osiny Górne, Pieńki, Skupie, Świniary, Wesoła, Wyłazy, Zaliwie-Brzozówka, Zaliwie-Piegawki, Zemły, Ziomaki, Żuków gminy Mokobody, powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego
2019 2441 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 4/ŚGL/2019 Starosty Ostrowskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2019 2440 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŚGL/2019 Starosty Ostrowskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2019 2439 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŚGL/2019 Starosty Ostrowskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2019 2438 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŚGL/2019 Starosty Ostrowskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2019 2437 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/19 Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2019 2395 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Kozienickiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach
2019 2394 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Białobrzeskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
2019 2393 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 19 / 2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2019
2019 2392 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 18 / 2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w roku 2019
2019 2391 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Płońskiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2019 roku
2019 2389 2019-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2019 roku.
2019 2386 2019-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 lutego 2019 r. Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2019 2339 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/19 Starosty Mińskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka w Falbogach
2019 2312 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Makowskiego z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2019 2286 2019-02-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mławskiego z dnia 13 lutego 2019 r. Sprawozdanie Starosty Mławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2019 2285 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 15.2019.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Mogielnica utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica
2019 2284 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 14.2019.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. Powiatu Grójeckiego w sprawie przekazania Gminie Grójec utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Grójca
2019 2283 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 13.2019.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Nowe Miasto nad Pilicą utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą
2019 2282 2019-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 12.2019.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Gminie Warka utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Warka
2019 2281 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Węgrowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie w 2019 roku
2019 2280 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 / 2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2019 roku
2019 2250 2019-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Mławskiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3, Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2019 roku.
2019 2230 2019-02-15 Komunikat Komunikat nr 2.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2019rok
2019 2226 2019-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2019
2019 2221 2019-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej w Wyszogrodzie w roku 2019
2019 2218 2019-02-15 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 w Nowym Bronowie w roku 2019
2019 2176 2019-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5 Starosty Gostynińskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego „Horyzont” w Strzałkach prowadzonej na zlecenie Powiatu Gostynińskiego w 2019r.
2019 2061 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Siedleckiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2019 1987 2019-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2018 roku
2019 1985 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Grodziskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim i w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku
2019 1984 2019-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Grodziskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja” w Grodzisku Mazowieckim
2019 1908 2019-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Sokołowskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2019 r.
2019 1887 2019-02-07 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.2.2019 Starosty Żuromińskiego; Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 stycznia 2019 r.
2019 1829 2019-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z dnia 18 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2019 1789 2019-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie za rok 2018.
2019 1655 2019-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2018.
2019 1609 2019-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2019 roku.
2019 1608 2019-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Ciechanowskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2019 roku
2019 1607 2019-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Ciechanowskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2018 ROK
2019 1594 2019-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Starosty Żuromińskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2019 roku
2019 1592 2019-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2018 rok
2019 1586 2019-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 6.2019 Starosty Sochaczewskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały Domek" w Giżycach w 2019 roku.
2019 1585 2019-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2019 Starosty Sochaczewskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w 2019 roku.
2019 1544 2019-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok
2019 1529 2019-02-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
2019 1483 2019-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Ostrołęckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Powiatu Ostrołęckiego w 2019 r.
2019 1478 2019-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
2019 1459 2019-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Grodziskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za 2018 rok
2019 1424 2019-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018
2019 1365 2019-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim w roku 2019
2019 1364 2019-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Zwoleńskeigo z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia w 2019 roku miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
2019 1360 2019-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach
2019 1342 2019-01-25 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.
2019 1341 2019-01-25 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.
2019 1340 2019-01-25 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.
2019 1339 2019-01-25 Informacja Informacja Starosty Nowodworskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.
2019 1308 2019-01-25 Aneks Aneks nr 8 Starosty Mińskiego z dnia 2 stycznia 2019 r.
2019 1222 2019-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Płońskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku.
2019 1221 2019-01-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.2.2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Placówce Opiekuńczo - wychowawczej w Łaziskach w 2019 roku
2019 1175 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.1.2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2019 1124 2019-01-23 Komunikat Komunikat nr 1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Szczutowie na 2019r.
2019 1102 2019-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2019
2019 1085 2019-01-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Zwoleńskiemu
2019 1080 2019-01-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Zwoleńskiemu
2019 1000 2019-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Starosty Gostynińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie w roku 2019.
2019 869 2019-01-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żuromińskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 758 2019-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2019 Starosty Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2019r.
2019 699 2019-01-14 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Smolewo-Parcele w jednostce ewidencyjnej Szulborze Wielkie pow. ostrowski woj. mazowieckie
2019 692 2019-01-14 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łęg-Nurski w jednostce ewidencyjnej Nur pow. ostrowski woj. mazowieckie
2019 637 2019-01-11 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Boguty-Rubiesze w jednostce ewidencyjnej Boguty-Pianki pow. ostrowski woj. mazowieckie
2019 9 2019-01-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 19 grudnia 2018 r. Projekty operatów opisowo-kartograficznych następujących obrębów gminy Olszanka pow. łosickiego
2019 8 2019-01-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Gostynińskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.
2018 13305 2018-12-31 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kołodziąż gm. Sadowne, pow. węgrowski, woj. mazowieckie
2018 13175 2018-12-28 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębu Kliczewo Duże i obrębu Kliczewo Małe jedn. ew. Żuromin, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.
2018 13055 2018-12-28 Informacja Informacja nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Cegłów, pow. miński.
2018 13027 2018-12-27 Aneks Aneks Starosty Ostrowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu Ostrowskiego, zawartego w dniu 24 marca 2009 r.
2018 12976 2018-12-20 Informacja Informacja nr 2 Starosty Wyszkowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Łosinno jednostka ewidencyjna Wyszków
2018 12975 2018-12-20 Informacja Informacja nr 1 Starosty Wyszkowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostek ewidencyjnych Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie w powiecie wyszkowskim
2018 12686 2018-12-15 Aneks Aneks nr 2 Starosty Makowskiego z dnia 8 listopada 2018 r.
2018 12080 2018-12-10 Informacja Informacja nr 1/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Glinice Wielkie i Pawłowo, gmina Winnica
2018 12000 2018-12-07 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018 11998 2018-12-07 Informacja Informacja Starosty Zwoleńskeigo z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2018 11696 2018-11-30 Porozumienie Porozumienie nr 031.220.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 14 listopada 2018 r. Województwa Mazowieckiego i Powiatu Wołomińskiego w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 11553 2018-11-28 Porozumienie Porozumienie nr D.10.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec
2018 11465 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.13.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Korczew
2018 11464 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.12.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn
2018 11463 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.11.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Suchożebry
2018 11462 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.9.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Paprotnia
2018 11461 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.8.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń
2018 11460 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.7.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki
2018 11459 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.6.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew
2018 11458 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.5.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie
2018 11457 2018-11-23 Porozumienie Porozumienie nr D.4.2018 Starosty Siedleckiego z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice
2018 11399 2018-11-22 Informacja Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu miasto Sierpc gmina Sierpc powiat Sierpc
2018 11342 2018-11-21 Aneks Aneks nr 3 Starosty Makowskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Makowski
2018 11301 2018-11-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 6 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 11190 2018-11-19 Umowa Umowa nr WN.684.2.53.2018 Starosty Grodziskiego; Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 19 października 2018 r. w sprawie pomocy rzeczowej
2018 11091 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11090 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 15/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11089 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 14/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11088 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 12/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11010 2018-11-15 Aneks Aneks nr 13 Starosty Płońskiego; Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 października 2018 r.
2018 10981 2018-11-14 Aneks Aneks nr 1 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 października 2018 r.
2018 10874 2018-11-09 Informacja Informacja nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 23 października 2018 r.
2018 10846 2018-11-08 Aneks Aneks nr nr 1 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia nr 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
2018 10726 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10725 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Nur z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10724 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10723 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Wąsewo z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10722 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10721 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Boguty-Pianki z dnia 11 października 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2018 10704 2018-11-07 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Wyszkowskiego z dnia 22 października 2018 r. do Porozumienia Nr 3/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2018 10626 2018-11-06 Aneks Aneks nr 1 Starosty Pułtuskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
2018 10533 2018-11-02 Aneks Aneks nr 1 Starosty Pułtuskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia nr 4/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.
2018 10489 2018-11-02 Aneks Aneks Starosty Ostrowskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 1 października 2018 r. Powiatu Ostrowskiego do porozumienia zawartego z Powiatem Żuromińskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2018 10091 2018-10-25 Aneks Aneks Starosty Pruszkowskiego; Wójta Gminy Raszyn z dnia 4 września 2018 r.
2018 10090 2018-10-25 Porozumienie Porozumienie Starosty Pruszkowskiego; Wójta Gminy Raszyn z dnia 13 czerwca 2016 r.
2018 10067 2018-10-24 Informacja Informacja nr 1 Starosty Przasnyskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków następujących jednostek ewidencyjnych: miasto Przasnysz, miasto Chorzele, gmina Chorzele, gmina Przasnysz, gmina Jednorożec, gmina Krzynowłoga Mała, gmina Czernice Borowe, gmina Krasne.
2018 10031 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Piaseczyńskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 września 2018 r. do porozumienia z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10030 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Legionowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2018 r. do porozumienia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10029 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10028 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Warszawskiego Zachodniego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10027 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2018 r. do porozumienia z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10026 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Otwockiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10025 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Grójeckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10024 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Mińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2018 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 10023 2018-10-23 Aneks Aneks nr 4 Starosty Grodziskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2018 r. do porozumienia z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2018 9987 2018-10-22 Informacja Informacja nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gminy Ożarów Mazowiecki, obręb Jawczyce, Konotopa, Mory oraz miasta Łomianki, obręb 0021, 0022, 0023, 0024 objętych modernizacją
2018 9975 2018-10-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo; Wójta Gminy Tczów z dnia 9 października 2018 r.
2018 9974 2018-10-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo; Wójta Gminy Kazanów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Zwoleńskiemu
2018 9923 2018-10-19 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ostrołęckiego z dnia 12 października 2018 r. do porozumienia Powiatu Ostrołęckiego i Gminy Goworowo z dnia 22 września 2018 r.
2018 9800 2018-10-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr G.I.3037.5.67.2016/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo- kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gmin: Gołymin-Ośrodek, Opinogóra Górna i Sońsk
2018 9710 2018-10-12 Porozumienie Porozumienie nr 495/2018 Starosty Płockiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a
2018 9635 2018-10-11 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 22 września 2018 r.
2018 9453 2018-10-08 Aneks Aneks nr 2 Starosty Płockiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płońskiego uczestnictwa dwóch osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu płońskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2018 9253 2018-10-02 Aneks Aneks nr 2 Starosty Otwockiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 września 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 8720 2018-09-14 Aneks Aneks nr 2/Płońsk/2018 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 10/2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 8630 2018-09-11 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.3.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 3 września 2018 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0006 – Stare Grabie, gmina Wołomin
2018 8629 2018-09-11 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.2.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 3 września 2018 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0004 – Mostówka, gmina Wołomin
2018 8557 2018-09-07 Aneks Aneks nr 1 Starosty Płockiego; Starosty Płońskiego z dnia 18 lipca 2018 r. Powiatu Płockiego i Powiatu Płońskiego do Porozumienia Nr 348/2018 zawartego w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płońskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2018 8378 2018-09-04 Aneks Aneks nr 3 Starosty Legionowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2018 r. do porozumienia w sprawie Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 7356 2018-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 1 Starosty Nowodworskiego; Wójta Gminy Czosnów z dnia 17 maja 2018 r.
2018 7097 2018-07-12 Aneks Aneks nr 4 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 7096 2018-07-12 Aneks Aneks nr 3 Starosty Warszawskiego Zachodniego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 6636 2018-06-29 Aneks Aneks nr 4 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 6633 2018-06-29 Aneks Aneks nr 2 Starosty Piaseczyńskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 6534 2018-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2018 r.
2018 6397 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie nr 13/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego
2018 6036 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Starosty Pułtuskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 5708 2018-05-30 Porozumienie Porozumienie nr 348/2018 Starosty Płockiego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płońskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2018 5571 2018-05-23 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.4.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 9 maja 2018 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 – Nowe Grabie, gmina Wołomin
2018 5441 2018-05-18 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińska Mazowieckiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 5345 2018-05-16 Informacja Informacja nr GG.6620.40.2017 Starosty Wyszkowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego miasta Wyszków, gm. Wyszków
2018 5237 2018-05-15 Aneks Aneks nr 3 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2018 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowych Punktów Paszportowych oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 5041 2018-05-10 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 8 lutego 2018 r. Informacja Starosty Piaseczyńskiego.
2018 4922 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 27 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4921 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 26 marca 2018 r. Powiatu Węgrowskiego zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4920 2018-05-07 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4757 2018-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na zlecenie Powiatu Nowodworskiego w 2018 r.
2018 4622 2018-04-25 Porozumienie Porozumienie nr RU/216/2018 Starosty Płockiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2018 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej.
2018 4621 2018-04-25 Porozumienie Porozumienie nr RU/215/2018 Starosty Płockiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat
2018 4537 2018-04-23 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.9.2018.AM Starosty Węgrowskiego; Wójta Gminy Stoczek z dnia 13 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Halinę Ulińską – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Stoczek, reprezentowaną przez: Mieczysława Wójcika – Wójta Gminy Stoczek za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Stoczek– Marzeny Chmury zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4536 2018-04-23 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.8.2018.AM Starosty Węgrowskiego; Wójta Gminy Sadowne z dnia 13 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Halinę Ulińską – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Sadowne, reprezentowaną przez: Waldemara Cyrana – Wójta Gminy Sadowne za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Sadowne – Anny Rukat zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4523 2018-04-23 Porozumienie Porozumienie nr 41.2018.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 26 marca 2018 r. Powiatu Grójeckiego w sprawie przekazania Gminie Mogielnica utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Mogielnica
2018 4512 2018-04-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. Projekty operatów opisowo-kartograficznych
2018 4197 2018-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZADKU ZA 2017 ROK
2018 3196 2018-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Gostynińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2018.
2018 2958 2018-03-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Starosty Przysuskiego z dnia 21 marca 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 2947 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Grodziskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim i w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku
2018 2931 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2018 Starosty Przasnyskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej na zlecenie Powiatu Przasnyskiego
2018 2925 2018-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 /2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2018
2018 2921 2018-03-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: 142009_2.0011 – Ilino, 142009_2.0014 – Kluczewo położonych w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina
2018 2919 2018-03-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2018 r.
2018 2856 2018-03-20 Aneks Aneks nr 2/Płock/2018 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 11/2016 z  dnia 04.01.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 2823 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Lipskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2018 2822 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Mławskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ZDROWA JESIEŃ” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2018 roku
2018 2784 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Węgrowskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku, ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2018 roku
2018 2783 2018-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Węgrowskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobyt w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie w 2018 roku
2018 2760 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.11.2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Wysokiej w 2018r
2018 2706 2018-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/18 Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2018 2705 2018-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/18 Starosty Mińskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2018 2623 2018-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2018
2018 2565 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 6.2018.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 15 stycznia 2018 r. Powiatu Grójeckiego w sprawie przekazania Gminie Warka utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Warka
2018 2564 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 5.2018.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Nowe Miasto nad Pilicą utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą
2018 2563 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 4.2018.KiT Starosty Grójeckiego z dnia 18 stycznia 2018 r. Powiatu Grójeckiego w sprawie przekazania Gminie Grójec utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Grójec
2018 2452 2018-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej w roku 2018.
2018 2451 2018-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej w roku 2018.
2018 2439 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Radomskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2018 2438 2018-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Radomskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim
2018 2382 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/PCPR/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Piaseczyńskiego w 2018 roku.
2018 2381 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/PCPR/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 4” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85A, 05-502 Piaseczno, na rok 2018.
2018 2380 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/PCPR/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 3” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85B, 05-502 Piaseczno, na rok 2018.
2018 2379 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/PCPR/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Dzieci Nr 2” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85C, 05-502 Piaseczno, na rok 2018.
2018 2378 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/PCPR/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo -wychowawczej typu interwencyjnego „Dom Dzieci Nr 1” z siedzibą w Pęcherach, ul. Bolesława Chrobrego 85D, 05-502 Piaseczno, na rok 2018.
2018 2338 2018-03-07 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie do Porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2010 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Powierzającym przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia Przejmującym, w sprawie powierzenia dokonania oceny udatności upraw leśnych na gruntach rolnych objętych zalesieniem na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.).
2018 2337 2018-03-07 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskiej a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz – Panem Stanisławem Czarzastym zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
2018 2336 2018-03-07 Aneks Aneks nr 1/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 stycznia 2011 roku pomiędzy: Starostą Ciechanowskim – Panem Sławomirem Morawskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „POWIERZAJĄCYM”, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ciechanowskiego – Pani Elżbiety Kwiatkowskieja Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów – Panem Wojciechem Kamińskim zwanym w dalszej części Aneksu do Porozumienia „PRZEJMUJĄCYM”, w sprawie powierzenia na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) spraw z zakresu nadzoru Starosty nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji
2018 2335 2018-03-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 2325 2018-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/18 Starosty Mińskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2018 2288 2018-03-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 27 lutego 2018 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2017 ROK
2018 2283 2018-03-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 31 stycznia 2018 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Powiatu Łosickiego w 2017 r. z dnia 31 stycznia 2018 r.
2018 2215 2018-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 8.2018 Starosty Sochaczewskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały Domek" w Giżycach w 2018 roku.
2018 2214 2018-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2018 Starosty Sochaczewskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w 2018 roku.
2018 2169 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 2168 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2018 2142 2018-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski w 2018 roku.
2018 2121 2018-02-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Siedleckiego z dnia 28 lutego 2018 r.
2018 2078 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2018 roku.
2018 2053 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 3 Starosty Pruszkowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego w 2018 roku
2018 2052 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Pruszkowskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańcaw domach pomocy społecznej w powiecie pruszkowskim
2018 2041 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.46.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2018
2018 2040 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.45.2018 Starosty Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2018
2018 2013 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Białobrzeskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2018 2003 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Nowodworskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2018.
2018 1995 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach
2018 1994 2018-02-23 Komunikat Komunikat nr 2.2018 Starosty Sierpeckiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2018r.
2018 1957 2018-02-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 23 lutego 2018 r.
2018 1937 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Otwockiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2018 r.
2018 1936 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Otwockiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2018 r.
2018 1930 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Płońskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2018r.
2018 1929 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Starosty Legionowskiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w  Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie, ul. Jagiellońska 71
2018 1893 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2018 Starosty Lipskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2018 1869 2018-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 031.115.2017 Burmistrza Radzymina; Starosty Wołomińskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2018 1852 2018-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Starosty Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2017 roku
2018 1851 2018-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok
2018 1841 2018-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Przasnyskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego w 2018 roku
2018 1825 2018-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 12 lutego 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Piaseczyńskim w 2017 roku
2018 1819 2018-02-21 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2018 r.
2018 1818 2018-02-21 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 lutego 2018 r.
2018 1802 2018-02-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 12 lutego 2018 r.
2018 1801 2018-02-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 12 lutego 2018 r.
2018 1788 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/18 Starosty Mińskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka w Falbogach
2018 1787 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/18 Starosty Mińskiego z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w  Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2018 1771 2018-02-20 Aneks Aneks nr 2/Ciechanów/2018 Starosty Płońskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia Nr 12/2016 z  dnia 10.02.2016 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 1769 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Makowskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2018 1762 2018-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 8 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w 2018 roku
2018 1760 2018-02-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2017 roku
2018 1590 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.3.2018 Starosty Nowodworskiego
2018 1542 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 4/ŚGL/2018 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2018 1541 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 3/ŚGL/2018 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2018 1540 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/ŚGL/2018 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2018 1539 2018-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/ŚGL/2018 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2018 1525 2018-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z dnia 18 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2017 roku
2018 1519 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Starosty Legionowowskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2018.
2018 1518 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Legionowowskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie w 2018 r.
2018 1456 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2018 Starosty Mławskiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3 i Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2018 roku.
2018 1364 2018-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2017 rok
2018 1363 2018-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Gostynińskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie w roku 2018
2018 1362 2018-02-12 Porozumienie Porozumienie nr 4/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2018 1361 2018-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Gostynińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017. Komisja jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty, została powołana Zarządzeniem Starosty Gostynińskiego na okres 3 lat od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2020 r.
2018 1359 2018-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Starosty Sochaczewskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU STAROSTY SOCHACZEWSKIEGO ZA ROK 2017
2018 1355 2018-02-09 Komunikat Komunikat nr 1.2018 Starosty Sierpeckiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2018 rok
2018 1354 2018-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Węgrowskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2018 roku
2018 1323 2018-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Siedleckiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2018 1310 2018-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 1283 2018-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2018 roku
2018 1282 2018-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Starosty Ciechanowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2018 roku.
2018 1233 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 4/2018 Starosty Sokołowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2018 roku.
2018 1227 2018-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mławskiego z dnia 2 lutego 2018 r. Sprawozdanie Starosty Mławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 1213 2018-02-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie za rok 2017.
2018 1184 2018-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Socjalizacyjnej "PANDA" w Kozienicach
2018 1118 2018-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 1117 2018-02-05 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Kolonia Złotki i Orzełek gm. Sadowne, pow. węgrowski, woj. mazowieckie
2018 1116 2018-02-05 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Łojew, Ogrodniki, Zagrodniki gm. Łochów pow. węgrowski, woj. mazowieckie
2018 1035 2018-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Starosty Żuromińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2018 roku
2018 1029 2018-01-31 Aneks Aneks nr 3 Starosty Żuromińskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r. zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 12.01.2017 r. i Aneksem nr 2 z dnia 12.01.2018 r.
2018 1007 2018-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. Z DZIAŁALNOSCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2017
2018 980 2018-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żyrardowskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2017 roku
2018 949 2018-01-30 Aneks Aneks nr 3 Starosty Żuromińskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r., zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 12.01.2017 r. i Aneksem nr 2 z dnia 15.01.2018 r.
2018 930 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Starosty Grójeckiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim w roku 2018
2018 929 2018-01-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2018 Starosty Grójeckiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2018 919 2018-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO. 5511.2.2018 Starosty Garwolińskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2017.
2018 912 2018-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2018 Starosty Grodziskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja” w Grodzisku Mazowieckim
2018 911 2018-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Grodziskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grodziskiego za rok 2017
2018 846 2018-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Siedleckiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach gm. Mordy z filią w Kukawkach gm. Przesmyki
2018 808 2018-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.3.2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Placówce Opiekuńczo - wychowawczej w Łaziskach w 2018 roku
2018 791 2018-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.2.2018 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2018 746 2018-01-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2018.
2018 745 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Starosty z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Przasnyskiego
2018 728 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2018 Starosty Zwoleńskeigo z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia w 2018 roku miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
2018 720 2018-01-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku na 2018 rok
2018 709 2018-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2018 r.
2018 610 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 609 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 608 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 607 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 602 2018-01-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 592 2018-01-16 Aneks Aneks nr 2 Starosty Żuromińskiego z dnia 12 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r. zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 12.01.2017 r.
2018 550 2018-01-15 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Głuchów, Klimonty, Kolonia Mordy, Krzymosze, Olędy, Ostoje, Pieńki, Pióry Wielkie, Ptaszki, Radzików-Kornica, Radzików-Oczki, Radzików-Stopki, Radzików Wielki, Sosenki-Jajki, Stok Ruski, Wólka Soseńska, Wyczółki, Płosodrza, Rogóziec, Stara Wieś, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wojnów, Wólka Biernaty gminy Mordy, powiatu siedleckiego, województwa mazowieckiego.
2018 505 2018-01-15 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. o operacie opisowo – kartograficznym obrębu Krzeczanowo w jednostce ewidencyjnej Siemiątkowo pow.żuromiński woj.mazowieckie.
2018 504 2018-01-15 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębu Dębsk jedn. ew. Żuromin, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.
2018 473 2018-01-12 Porozumienie Porozumienie nr KON/3/2018 Burmistrza Tarczyna; Starosty Piaseczyńskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
2018 472 2018-01-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Żuromińskiego z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2018 429 2018-01-12 Aneks Aneks nr 3 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2018 411 2018-01-12 Aneks Aneks nr 1 Starosty Makowskiego z dnia 30 listopada 2017 r.
2018 288 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińska Mazowieckiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 72 2018-01-03 Aneks Aneks nr 3/16/WZS/P/190/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Starosty Płockiego z dnia 29 listopada 2017 r. do Porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2018 39 2018-01-02 Aneks Aneks nr 1.2017 Starosty Siedleckiego z dnia 10 października 2017 r.
2018 23 2018-01-02 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 listopada 2017 r. do Porozumienia Nr 3/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2018 22 2018-01-02 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Mińska Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2017 r. do Porozumienia Nr 6/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2018 7 2018-01-02 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.32.2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
2017 12311 2017-12-19 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kępiste Borowe w jednostce ewidencyjnej Zaręby Kościelne pow. ostrowski woj. mazowieckie
2017 12309 2017-12-19 Porozumienie Porozumienie nr 3/2017 Starosty Sokołowskiego z dnia 29 listopada 2017 r.
2017 12293 2017-12-18 Informacja Informacja nr GKN.661.5.2017.GB Starosty Makowskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków
2017 12128 2017-12-15 Aneks Aneks nr 18 Starosty Sochaczewskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający
2017 11979 2017-12-13 Porozumienie Porozumienie nr RU 373/2017 Starosty Płockiego w sprawie dofinansowania ze środków własnych powiatu płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcami powiatu płockiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a
2017 11927 2017-12-13 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Makowskiego z dnia 25 października 2017 r. do porozumienia 7/2013 z dnia 25 marca 2013 r.w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych
2017 11861 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 031.149.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrówka
2017 11860 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie nr 031.103.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
2017 11707 2017-12-08 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego; Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 11561 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.15.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Wiśniew z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew
2017 11560 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.14.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Przesmyki z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki
2017 11559 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.6.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Domanice z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice
2017 11536 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.13.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn
2017 11535 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.12.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Skórzec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec
2017 11534 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.11.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Wodynie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie
2017 11533 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.10.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Suchożebry z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Suchożebry
2017 11532 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.9.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Paprotnia z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Paprotnia
2017 11531 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.8.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Kotuń z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń
2017 11530 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.7.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Korczew z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Korczew
2017 11217 2017-12-05 Porozumienie Porozumienie nr RU/575/2017 Starosty Płockiego; Starosty Płońskiego w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płońskiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
2017 11207 2017-12-05 Porozumienie Porozumienie nr 4/2017 Starosty Grójeckiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2017 10615 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Kozienickiego; Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2017 r.
2017 10527 2017-11-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10419 2017-11-17 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14 listopada 2017 r.
2017 10418 2017-11-17 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14 listopada 2017 r.
2017 10417 2017-11-17 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14 listopada 2017 r.
2017 10416 2017-11-17 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14 listopada 2017 r.
2017 10415 2017-11-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10414 2017-11-17 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego; Wójta Gminy Wąsewo z dnia 2 listopada 2017 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 10363 2017-11-16 Aneks Aneks nr 1 Starosty Gostynińskiego; Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 października 2017 r. do Porozumienia zawartego w dniu 09 stycznia 2017r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego”
2017 10362 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie Starosty Ciechanowskiego; Starosty Mławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii
2017 10326 2017-11-16 Aneks Aneks nr 1 Starosty Gostynińskiego; Starosty Płońskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 5/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 10299 2017-11-15 Aneks Aneks nr 1 Starosty Płońskiego; Starosty Żuromińskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 10298 2017-11-15 Aneks Aneks nr 1 Starosty Mławskiego; Starosty Płońskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 8/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 10181 2017-11-13 Aneks Aneks nr 12 Starosty Płońskiego; Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 października 2017 r.
2017 9956 2017-11-07 Informacja Informacja nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gminy Ożarów Mazowiecki obręb Płochocin objętych modernizacją
2017 9729 2017-11-02 Informacja Informacja nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 2 października 2017 r.
2017 9479 2017-10-23 Informacja Informacja nr 4/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry Falbogi, gmina Gzy
2017 9474 2017-10-23 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 9473 2017-10-23 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 9472 2017-10-23 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 9471 2017-10-23 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 9470 2017-10-23 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 października 2017 r.
2017 9053 2017-10-11 Porozumienie Porozumienie nr 031.40.2017 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka
2017 9052 2017-10-11 Porozumienie Porozumienie nr 031.99.2017 Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 9031 2017-10-10 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 18 września 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 8365 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8364 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 20 października 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8363 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Warszawskiego Zachodniego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzociemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8362 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Legionowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 19 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8361 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Grójeckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8360 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Otwockiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8359 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Piaseczyńskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 9 października 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8358 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Mińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8357 2017-09-28 Aneks Aneks nr 3 Starosty Grodziskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2017 r. do porozumienia z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2017 8091 2017-09-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 11 września 2017 r.
2017 7751 2017-09-18 Porozumienie Porozumienie nr 031.102.2017 Burmistrza Wołomina; Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7750 2017-09-18 Porozumienie Porozumienie nr 031.113.2017 Burmistrza Miasta Marki; Starosty Wołomińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7656 2017-09-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gostynin; Starosty Gostynińskiego zawarte w dniu 31.08.2017r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
2017 6997 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.110.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 6996 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.101.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 6995 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.98.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
2017 6360 2017-07-26 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Żyrardowa; Starosty Żyrardowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie „przebudowy drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki – Działki – Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie"
2017 5882 2017-07-06 Informacja Informacja nr 3/2017 Starosty Pułtuskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzbanice, gmina Pokrzywnica
2017 5595 2017-06-27 Aneks Aneks nr 1 Starosty Legionowskiego; Wójta Gminy Wieliszew z dnia 17 maja 2017 r. do porozumienia Nr 1/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
2017 5592 2017-06-27 Aneks Aneks nr 1 Starosty Legionowskiego; Wójta Gminy Jabłonna z dnia 10 maja 2017 r. do porozumienia Nr 2/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
2017 5585 2017-06-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Wyszkowskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wyszkowskim.
2017 5515 2017-06-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Garwolińskiego; Starosty Węgrowskiego z dnia 9 maja 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Garwolińskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 1. Marka Chciałowskiego - Starostę Garwolińskiego, 2. Urszulę Zadrożną - Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Józefa Zająca zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Halinę Ulińską - Wicestarostę, zwanym dalej „Przyjmującym”, w sprawie określenie szczegółowych zasad i terminu przekazania dotacji na realizację zadania z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników.
2017 5386 2017-06-14 Porozumienie Porozumienie nr 9/2016 Starosty Sochaczewskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2017 5346 2017-06-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mińskiego z dnia 24 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
2017 5069 2017-05-31 Porozumienie Porozumienie nr WAO.031.34.2016 Starosty Nowodworskiego w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
2017 5008 2017-05-26 Porozumienie Porozumienie nr 031.46.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki”
2017 4971 2017-05-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Łosickiego z dnia 17 maja 2017 r.
2017 4872 2017-05-23 Informacja Informacja nr WGG.6620.23.4.2016 Starosty Wołomińskiego z dnia 9 maja 2017 r. o ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w operacie opisowo-kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 – Helenów, gmina Wołomin
2017 4782 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Starosty Pułtuskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4674 2017-05-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 16 marca 2017r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 4672 2017-05-15 Porozumienie Porozumienie Starosty Makowskiego z dnia 6 marca 2017r.
2017 4667 2017-05-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/zdp/2017 Starosty Kozienickiego z dnia 25 kwietnia 2017r. Zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starosta-mgr inż. Andrzej Tadeusz Jung, 2)Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej,,Powiatem" a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez: Burmistrza-dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej,, Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2017r.
2017 4641 2017-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na zlecenie Powiatu Nowodworskiego w 2017 r.
2017 4397 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Starosty Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.
2017 4396 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Starosty Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.
2017 4341 2017-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 17/2016 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4340 2017-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 16/2016 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4308 2017-05-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Piaseczyńskim w 2016 roku
2017 4272 2017-04-28 Aneks Aneks Starosty Ostrowskiego z dnia 23 marca 2017 r. do porozumienia zawartego z Powiatem Brodnickim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2017 3957 2017-04-20 Informacja Informacja Starosty Sokołowskiego z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego
2017 3889 2017-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.60.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie
2017 3708 2017-04-13 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Starosty Płockiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat
2017 3182 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Nowodworskiego z dnia 2 marca 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Placówce opiekuńczo – wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2017 r.
2017 3073 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Starosty Białobrzeskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, kierowanych przez „Powierzającego”, zawarte w dniu 26 stycznia 2017r. pomiędzy:Powiatem Białobrzeskim, reprezentowanym przez:1. Andrzeja Oziębło – Starostę Białobrzeskiego2. Ireneusza Gumowskiego – Wicestarostę Białobrzeskiegoprzy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogdana Głowackiegozwanym dalej "Powierzającym", a Powiatem Żuromińskim, reprezentowanym przez:1. Jerzego Rzymowskiego – Starostę Żuromińskiego 2. Ireneusza Rejmusa – Wicestarostę Żuromińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Brejna, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2017 3055 2017-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Gostynińskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2017
2017 3028 2017-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Grodziskiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim i w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku
2017 3027 2017-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2017 Starosty Grodziskiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu