Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 19 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr RIO-R/420/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko projekcie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 20 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr RIO-R/421/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie opinii przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2010 4991 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr RIO-R/315/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrząb projekcie budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, możliwości sfinansowania planowanego deficytu oraz załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu
2010 2403 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 345/P/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Teresin projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2010 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu
2010 2121 2010-05-27 Uchwała Uchwała nr 36/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Szczutowo sprawozdaniach z wykonania budżetu na 2009 rok
2009 2359 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr 282/2008/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym prez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu
2009 1787 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr RIO-R/361/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sienno projekcie budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, możliwości sfinansowania planowanego deficytu oraz załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu
2009 1689 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 283/2008/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczutowo projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu
2009 1690 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr RIO-R/311/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Policzna projekcie budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy
2009 1691 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr RIO-R/351/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy
2009 1565 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr RIO-R /356/ 08 z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy