Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 88

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 8981 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr 14.188.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXI.226.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsewo na rzecz spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8980 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr 14.185.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr L/405/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Błonie dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie gminy Błonie
2018 8979 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr 14.184.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLV.562.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Nadarzyn
2018 8116 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 13.179.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIV/25/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
2018 8115 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 13.178.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. dotycząca Uchwały Nr XXXII/240/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 8114 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 13.176.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLIII/280/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Baranowo
2018 8113 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 13.175.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr L/340/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Przasnyskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8112 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 13.172.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLIII/492/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców.
2018 8111 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 12.171.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXI/267/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchożebry dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 6915 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.148.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/225/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jastrzębia przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 6914 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.147.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 196/XXXVI/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 6913 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.145.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVIII/222/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Poświętne dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 6912 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.144.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/185/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 6911 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.143.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LVII/405/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych i nieruchomości rekreacyjnych.
2018 6910 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.142.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LVII/404/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej oraz nieruchomości rekreacyjnej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 6909 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.141.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LVII/403/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności odbierany z nieruchomości niezamieszkałej oraz wysokości opłaty zryczałtowanej za odbiór odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości rekreacyjnych.
2018 6908 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.139.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIX/216/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 6907 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.137.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/455/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Siedlce, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 6906 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.135.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXX/212/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Winnica, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2018 6905 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.134.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 745/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
2018 6904 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr 9.133.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr L-56/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 6241 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 8.130.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVIII/263/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 6240 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 8.126.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXVIII/199/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2018 6239 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 8.124.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLIV/310/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 6238 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 7.121.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/271/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania tych dotacji.
2018 6237 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 7.120.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVI/303/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Olszewo-Borki przez osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania i wykorzystania dotacji.
2018 6236 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 7.119.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 293/XLVI/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Małkinia Górna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 6235 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 7.117.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLIII/228/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zabrodzie przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5654 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.115.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLII/348/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 5653 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.114.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXI.393.2018 Rady Gminy Klembów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5652 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.113.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 390/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Milanówek
2018 5651 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.112.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5650 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.111.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 712/VII/42/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Konstancin Jeziorna jest organem dotującym
2018 5649 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.110.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 573/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Lesznowola, a także oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2018 5648 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.109.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLII/308/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło
2018 5647 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.108.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLII/307/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Kadzidło dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania
2018 5646 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.107.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr L/309/2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5645 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.106.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVII/287/17 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Zwoleń trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 5644 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.105.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVII/333/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 5643 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.103.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXXVI/204/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec przez inne niż Gmina Jednorożec osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5642 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.101.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XLI/306/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrołęckiego dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5641 2018-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.100.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XLVIII/324/2018 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Przasnyskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5608 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.95.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLIV - 508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 5607 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.94.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLIV - 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 5606 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.93.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr LI/411/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Tarczyn jest organem rejestrującym.
2018 5605 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.92.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 670/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 5604 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.91.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/226/18 Rady Gminy Osieck z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niebędących przedszkolami specjalnymi i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2018 5603 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.89.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLIX/455/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raszyn przez inne niż Gmina Raszyn osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2018 5602 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.88.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLV/356/2018 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Błonie oraz dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 5601 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.87.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXVIII.282.2018 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2018 5600 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.86.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy i Miasta w Przysusze z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Przysucha przez inne niż Gmina i Miasto Przysucha osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2018 5599 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.85.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVI/333/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Zakroczym jest organem rejestrującym
2018 5598 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.84.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLIII.188.2018 Rady Gminy Promna z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Promna, a także trybu zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 5597 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.82.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLVIII/244/18 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
2018 5596 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.80.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XL.499.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2018 5595 2018-05-25 Uchwała Uchwała nr 5.78.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XLIII/321/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 4789 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 6.68.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIV/201/2018 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez organy prowadzące, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 4788 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 4.70.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr I/3/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Radzanów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2018 4787 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 4.69.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVII.255.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brańszczyk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 4786 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 4.67.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 1288/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 4785 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 4.66.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2018 4784 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 4.64.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVIII/310/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4783 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 4.63.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXXIX/221/18 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Makowskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4782 2018-04-30 Uchwała Uchwała nr 4.62.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIX.211.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wąsewo dla niepublicznej szkoły podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4358 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.55.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVIII/411/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Miasto Sulejówek jest organem rejestrującym
2018 4357 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.54.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr LVI/599/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Góry Kalwaria
2018 4356 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.53.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVI-191/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 4355 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.45.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Miasto Raciąż jest organem rejestrującym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 4354 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.44.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 190/XXXI/2017 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świercze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 4353 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.43.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Gzy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 4352 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.42.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2018 4351 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.41.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIX/174/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
2018 4350 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.40.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLI/300/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4349 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.37.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVII/481/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 3621 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.32.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLII/399/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Miasta Zielonka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 3620 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.31.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/525/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3619 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.30.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLII/388/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 3618 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.29.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLII/278/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szydłowiec dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Szydłowiec.
2018 3617 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.28.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLI/271/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szydłowiec oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2018 3616 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.27.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXIII/226/17 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2018 3615 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.26.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 596/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół i placówek o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 3614 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.24.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/185/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2018 3613 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.22.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań
2018 3612 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.21.2018 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 521/XVL/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin
2010 2461 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 72/K/10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr 391/XLIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 377/XLII/2009 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 604 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr 304/K/09 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Potworowie Nr XXVI/185/09 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 510 2010-02-18 Uchwała Uchwała nr RIO-R/345/09 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Potworowie projekcie budżetu oraz o możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu na rok 2010, a także prognozy kształtowania się długu
2009 1527 2009-04-28 Uchwała Uchwała nr RIO-R/374/08 z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Tczów projekcie budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, możliwości sfinansowania planowanego deficytu oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu gminy