Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 8

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 7797 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2011 3477 2011-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew.
2011 1954 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skaryszew.
2011 1231 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od śropdków transportowych
2011 412 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia nowych zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej działajacej w Samorzadowym Przedszkolu w Skaryszewie
2011 413 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie w Samorzadowym Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Skaryszew
2011 414 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych i płynnych
2011 415 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej