Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 53

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10378 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 10227 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok
2019 10226 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Maków Mazowiecki, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2019 10225 2019-08-30 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9439 2019-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok
2019 8413 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok
2019 7719 2019-06-21 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów, obszary F, G
2019 6725 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok
2019 6724 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6723 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie pomnika przyrody na terenie Miasta Maków Mazowiecki
2019 6532 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/63/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Maków Mazowiecki
2019 5751 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok
2019 5010 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych
2019 5009 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia
2019 5008 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim
2019 5007 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Maków Mazowiecki w roku 2019
2019 3524 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/52/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok
2019 2450 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/47/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok
2019 2449 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych
2019 2448 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Maków Mazowiecki
2019 2447 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2019 roku
2019 2446 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2019
2019 2445 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki
2019 2444 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia
2019 192 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok
2019 191 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2019 190 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki
2018 13327 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 13326 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 13325 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 12549 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 11953 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 11952 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Miasta Maków Mazowiecki na rok 2019
2018 11951 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Maków Mazowiecki
2018 11950 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 11949 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Maków Mazowiecki w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2018 11948 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Maków Mazowiecki
2018 10525 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LIII/384/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 26 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 10524 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr LII/371/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów, obszar A, B, C, D, E
2018 10122 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII/372/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów
2018 10121 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr LII/370/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Maków Mazowiecki - w obrębie sektora D
2018 9486 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/376/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9361 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LII/378/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 9360 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr LII/375/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Maków Mazowiecki
2018 8561 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr L/368/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 8560 2018-09-10 Uchwała Uchwała nr LI/369/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 6 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w Mieście Maków Mazowiecki
2018 8207 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr L/366/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki
2018 8206 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr L/365/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki
2018 8205 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr L/364/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz ustalenia ich siedzib i numerów
2018 8204 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr L/363/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 8203 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr L/362/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 8202 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/358/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok
2018 7727 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/361/2018 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok