Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 25

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 7971 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2013 6873 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr LII/413/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2013 4887 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr L/402/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2011 838 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.
2011 839 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr LIII/436/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku.
2011 317 2011-01-26 Uchwała Uchwała nr LIII/450/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do zawarcia Aneksu do Porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa oraz Porozumienia z Gminą Wiązowna dotyczących wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otwock.
2010 7201 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LIII/438/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Miasta Otwocka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 7202 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LIII/447/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Otwocka w roku 2011
2010 7203 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LIII/451/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.
2010 6571 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr L/404/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 września 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Otwock lub jej jednostkom podległym
2010 6572 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr L/405/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/255/09 Rady Miasta Otwock z dnia 2 września 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Otwock
2010 6573 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr L/406/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/145/08 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock.
2010 6486 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LIII/437/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku
2010 6482 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/417/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/145/08 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock, zmienionej Uchwałą Nr L/406/10 z dnia 08 września 2010 roku.
2010 6481 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/415/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
2010 6483 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/418/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ul. Sosnowe Wzgórze
2010 6485 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LIII/436/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku
2010 6484 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LII/419/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie nadania nazwy w sprawie nadania nazwy: Rondo Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock – „ Fromczyn”
2010 5069 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LI/411/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 września 2010r. sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach
2010 4955 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/366/10 z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 4956 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/381/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 4737 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/382/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa dotyczącym uruchomienia Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Warszawa -Otwock
2010 4738 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/384/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Otwocka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Otwocka za I półrocze roku budżetowego.
2010 4739 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/398/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze na terenie Miasta Otwocka.
2010 3937 2010-09-03 Uchwała Uchwała nr XLIX/385/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania