Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 6239 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 225/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2011 6240 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 228/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 108/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007r.
2011 5687 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr 246/XXIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2010 4684 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr 215/XXI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2009 6918 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr 203/XX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 5192 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr 192/XIX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu w BGK III Oddział w Warszawie
2009 5190 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr 190/XIX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
2009 5193 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr 193/XIX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 5191 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr 191/XIX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 108/XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku
2009 1377 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 254/XXIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Chabrów/
2009 1374 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 248/XXIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zaciągnięcia w BOŚ S.A. w Warszawie kredytu we współpracy z WFOŚiGW
2009 1373 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 244/XXIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 1376 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 253/XXIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2009r. W sprawie nadania nazwy ulicy /Stokrotki/
2009 1375 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 252/XXIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Niezapominajki/.
2009 849 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr 239/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Milanówek w roku 2009.
2009 390 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 231/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Milanówka na lata 2009-2012.
2009 389 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 230/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.
2009 391 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 233/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Milanówka na 2009 rok.
2009 393 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 241/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr 378/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Milanówek przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2009 392 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 240/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2009 rok.