Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 130

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3638 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.11.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie: zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3637 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.10.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr III.6.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023.
2019 3635 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr VI.3.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa
2019 50 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.7.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 49 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III.6.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023.
2018 11917 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wieniawa w 2019 roku.
2018 11915 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 11913 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 10483 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVII.401.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa.
2018 8536 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLVI.394.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieniawa
2018 4867 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL.347.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach, przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieniawa
2018 4866 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL.345.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieniawa na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4865 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XL.344.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX.337.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: podziału Gminy Wieniawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 4087 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX.337.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Wieniawa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 4086 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX.336.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2018 roku.
2018 4084 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX.332.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków świadczenia usług opiekuńczych i ustalenia zasadodpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnienia z ich pobierania.
2018 2582 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.321.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Wieniawa przez inne niż Gmina Wieniawa osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
2018 1303 2018-02-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVII.311.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2017 r.
2018 1302 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII.310.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2018-2032
2018 274 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI.303.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 273 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI.302.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieniawa
2017 11160 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.297.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej o strukturze organizacyjnej I-III z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą w Sokolnikach Mokrych 65 prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre „VIRIBUS UNITIS” w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej I-III z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą w Sokolnikach Mokrych 65 prowadzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre „VIRIBUS UNITIS”
2017 11159 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.296.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie z siedzibą w Wieniawie, ul. Szkolna 6  w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie ul. Szkolna 6 z oddziałami przedszkolnymi.
2017 11157 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.294.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wieniawa na lata 2018-2022
2017 11156 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.293.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wieniawa w 2018 roku.
2017 11155 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.292.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 11154 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.291.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11153 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.290.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11152 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.289.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej.
2017 11151 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.288.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
2017 10481 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV.284.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV.161.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wieniawa, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenie warunków i zasad oraz stawki korzystania z tych obiektów.
2017 9355 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII.277.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie : wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i altan zlokalizowanych na terenie Gminy Wieniawa
2017 6325 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX.265.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2017 4693 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.247.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.212.2016r., Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa
2017 4692 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.246.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ich wartości punktowych oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieniawa
2017 4691 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.245.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieniawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4690 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.244.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Wieniawa.
2017 4689 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.243.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2017 roku.
2017 4688 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX.241.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Wieniawa
2017 3669 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV.213.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa oraz zasad jego ustalania
2017 2174 2017-03-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXVII.223.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2016r. GMINY WIENIAWA
2016 11544 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV.213.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa oraz zasad jego ustalania
2016 11543 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV.212.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Wieniawa.
2016 11542 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV.211.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV.161.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wieniawa, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenie warunków i zasad oraz stawki korzystania z tych obiektów.
2016 10913 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXV.214.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 10912 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.210.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 10910 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.208.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10909 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.207.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10908 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIV.206.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10907 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.204.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieniawa
2016 7015 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX.161.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Wieniawa
2016 7014 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX.160.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie: zmiany nazwy instytucji kultury „Gminne Centrum Kultury w Wieniawie”, wyposażenia jej w dodatkowy majątek oraz nadania jej nowego statutu
2016 6953 2016-07-20 Uchwała Uchwała nr XIX.158.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie.
2016 4507 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr XVII.143.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa.
2016 3833 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr XV.112.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
2016 2948 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr XVI.130.2016 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa
2015 11637 2015-12-23 Uchwała Uchwała nr XIV.110.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Wieniawa
2015 10387 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.87.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 10382 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.89.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10381 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.88.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10378 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.90.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10377 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.91.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wieniawa w 2016 roku.
2015 10376 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.92.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 10375 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr XII.93.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych
2015 6253 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII.59.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa
2015 5820 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII.62.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie.
2015 5819 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII.57.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wieniawa
2015 4785 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VII.51.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, jak i poboru zaległości w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4784 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VII.49.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 4783 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VII.47.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wieniawa
2015 1273 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V. 27.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, jak i poboru zaległości w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1034 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr III.21.2014 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2015 945 2015-02-03 Uchwała Uchwała nr III.20.2014 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie określenia statutów sołectw w Gminie Wieniawa
2015 899 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr IV.25.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 stycznia 2015r. obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
2014 7574 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XX.241.2014 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 6929 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XX.240.2014 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XI.120. 2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 18 września 2012 roku w sprawie utworzenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Wieniawa.
2014 4254 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.207.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 4129 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX.226.2014 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego.
2014 4128 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX.223.2014 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych uczniów w Gminie Wieniawa.
2014 4127 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX.217.2014 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 4126 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX.216.2014 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach programu oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 472 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII.209.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa
2013 12444 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII.203.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wieniawa
2013 12443 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII.198.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, jak i poboru zaległości w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 12442 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII.197.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wieniawa w 2014 roku.
2013 12441 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII.196.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz jego wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok
2013 12440 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII.195.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12439 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII.194.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12438 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII.193.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 9820 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI.190.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Wieniawa.
2013 9819 2013-09-26 Uchwała Uchwała nr XVI.189.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Wieniawie.
2013 8732 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XV.176.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieniawa.
2013 8731 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XV.175.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 8730 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XV.174.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 8729 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XV.173.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 8728 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XV.172.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie : regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa.
2013 4549 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV.166.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieniawa.
2013 4548 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV.165.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieniawa.
2013 4547 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV.161.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wieniawa, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
2013 4546 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV.159.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wieniawa.
2013 4545 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr xiv.156.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015
2013 1231 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII.145.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1230 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII.143. 2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2013 1229 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII.142.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1228 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII. 141. 2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieniawa.
2013 1227 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII.140. 2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1226 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII.139. 2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2012 9462 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.136.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/140/2005 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 9461 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.133.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wieniawa.
2012 9460 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.132.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieniawa na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 9459 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.130.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, jak i poboru zaległości w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 9458 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.129.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wieniawa w 2013 roku.
2012 9457 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.128.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz jego wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok
2012 9456 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.127.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 roku
2012 9455 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.126.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9454 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XII.125.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7238 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XI.122.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
2012 7237 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XI.120.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 18 września 2012r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Wieniawa.
2012 7235 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XI.117.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wieniawa.
2012 7234 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XI.116.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 18 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie
2012 7233 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XI.115.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 18 września 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2012 7232 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XI.114.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 18 września 2012r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2010 5955 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5954 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 5957 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz jego wynagrodzenia za inkaso.
2010 5956 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wieniawa w 2011 roku.
2010 5498 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa
2010 5499 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieniawa.
2010 4326 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieniawa.
2010 4323 2010-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych utworzonych dla wybory Rady Gminy w Wieniawie.