Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 7005 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 5527 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 4012 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 6914 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/168/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6915 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sabnie i jej jednostkom podległym.
2010 6916 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.