Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7214 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2019 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 4685 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 37/V/2019 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
2019 4684 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 39/V/2019 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów
2019 4683 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr 40/V/2019 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 712 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet radnym
2019 711 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2010 3368 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 206/XXIX/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzieleniea absolutorium Wójtowi Gminy
2010 3369 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 209/XXIX/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czerwińsk nad Wisłą lub jej jednostkom podległym
2010 3370 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 210/XXIX/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalania zasad i trybu korzystania z Tymczasowego Placu Targowego w Nowym Przybojewie
2010 1305 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 203/XXVIII/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 166/XXII/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2009 5889 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 190/XXVI/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2010
2009 5886 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 187/XXVI/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości
2009 5887 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 188/XXVI /2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do naliczenia podatku rolnego
2009 5888 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 189/XXVI/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2009 2559 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 166/XXII/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Czerwińsk nad Wisłą
2009 2558 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 154/XXI/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 marca 2009r. w sprawie ustalania zasad i trybu korzystania z Tymczasowego Placu Targowego w Nowym Przybojewie
2009 2557 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 164/XXII/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2009 2560 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr 167/XXII/2009 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czerwińsk nad Wisłą
2009 727 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr 141/XX/2008 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą w 2009 roku.
2009 728 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr 142/XX/2008 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą w 2009 roku.
2009 387 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 143/XX/2008 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2009.
2009 388 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr 149/XX/2008 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.