Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 725 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Stara Błotnica
2011 607 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6813 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249//2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6812 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2011 rok.
2010 6815 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/251/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stara Błotnica na rok 2011.
2010 6814 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/250/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6811 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia stawki opłat za usługę świadczoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy w zakresie transportu i unieszkodliwiania zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych.
2010 5802 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 września 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności SP ZOZ w Starej Błotnicy.
2010 5803 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.
2010 5432 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2010 roku.
2010 4298 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia nowego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy
2010 4297 2010-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Stara Błotnica oraz jej jednostkom organizacyjnym