Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 34

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 3217 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dzieciom do lat 5 przez Przedszkola prowadzone przez Gminę Radzanowo
2017 1414 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2017 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dzieciom w wieku do lat 5 przez Przedszkola prowadzone przez Gminę Radzanowo
2016 8637 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola prowadzone przez Gminę Radzanowo
2011 7276 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 7277 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7274 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/77/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 7275 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7280 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7281 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radzanowie prowadzone przez Gminę Radzanowo.
2011 7278 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.
2011 7279 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej.
2011 5370 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzanowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 4178 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/ 53 /2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie: wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo - Rogozino - Płock
2011 4179 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radzanowie prowadzone przez Gminę Radzanowo
2011 3718 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radzanowie prowadzone przez Gminę Radzanowo
2011 3719 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie oraz nadania jej statutu.
2011 2076 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu oraz nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie
2011 2075 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Radzanowo nr XL/266/09 z dnia 25.11.2009r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Radzanowo.
2011 1416 2011-03-25 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
2011 1015 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzanowo na rok 2011
2011 619 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
2011 179 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo
2011 180 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo
2010 6838 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LIV/338/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Radzanowo nr LIII / 326 / 2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo.
2010 5812 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/330/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5811 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/329/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia podstawy obliczania podatku rolnego
2010 5810 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/326/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo
2010 5815 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/333/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 5814 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/332/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
2010 5813 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr LIII/331/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.
2010 5719 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr LI/317/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 września 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Radzanowo, w granicach obszaru oznaczonego literami A, B, C, C1, C2, C3, D2, D1, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U.
2010 4677 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/295/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 maja 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Radzanowo Nr XLVI/291/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczególnych warunków ich przyznawania, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 4619 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr L/313/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 313/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin w 2002r.
2010 4620 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr L/314/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 314/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.06.2002 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.