Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 123

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3956 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2019 3955 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pacyna
2019 3954 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr 33/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2019 roku”
2019 3953 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
2019 3952 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pacyna, od dnia 1 września 2019 roku
2019 3951 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pacyna na lata 2019 – 2024”
2019 179 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia program osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 178 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 177 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 140  Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 176 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 r. Budżet Gminy Pacyna na rok 2019
2018 11826 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 14/II/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2018 11825 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 13/II/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Pacyna
2018 11824 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok 2019
2018 10751 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 10634 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie występowania mieszkańców Gminy Pacyna z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą
2018 10633 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Pacyna
2018 8986 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania
2018 8895 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2018 8894 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 5864 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Słomków
2018 5863 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3640 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomocą innego instrumentu płatniczego
2018 3639 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2018 3638 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pacyna na okręgi wyborcze
2018 3637 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pacyna na obwody głosowania
2018 3636 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacyna w 2018 roku”
2018 3635 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2018 292 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych
2018 291 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie odpłatności osób bezdomnych za pobyt w schronisku
2018 289 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017 r. Budżet Gminy Pacyna na rok 2018
2017 11315 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Pacyna
2017 11314 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na rok 2018
2017 11313 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2017 5335 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2017 5334 2017-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie
2017 3612 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3242 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Pacynie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 2026 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pacyna w 2017 roku”
2017 1938 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Pacyna
2017 157 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009 roku
2017 156 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r. Budżet Gminy Pacyna na rok 2017
2017 155 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 10568 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/90/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pacyna
2016 10567 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/89/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna
2016 10566 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/88/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r. obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku w 2017 roku
2016 10565 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XV/85/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 8160 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 12 września 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2016 3191 2016-04-06 Uchwała Uchwała nr X/67/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których gmina Pacyna jest organem prowadzącym
2016 725 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna
2016 723 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Pacynie
2016 722 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015r. Budżet Gminy Pacyna na rok 2016
2015 10138 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
2015 10132 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 10131 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku w 2016 roku
2015 10129 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r. obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku w 2016 roku
2015 8038 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie
2015 7903 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacyna
2015 7854 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
2015 6029 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w ogólnokrajowym referendum
2015 3621 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009r.
2015 3620 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 620 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr III/24/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pacyna
2015 171 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2014 11822 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr II / 17 /2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pacyna
2014 11637 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/ 6 /2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2015r.
2014 11636 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/ 5 /2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2015r.
2014 11534 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 11533 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/ 7 /2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2014 11532 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2014 9192 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 3508 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania
2014 3507 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r.
2014 3506 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015
2014 3505 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 3504 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 287 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2014 - 2020
2014 286 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwala Budżetowa Gminy Pacyna na rok 2014
2013 13592 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2013 12707 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2013 12706 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Pacyna oraz zwolnień w tym podatku
2013 12705 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 12704 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2014r.
2013 12703 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2014r.
2013 12702 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 8022 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 8021 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie
2013 1099 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na rok 2013
2013 109 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2012r. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna
2012 8941 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Pacyna na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8940 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.
2012 8939 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
2012 8938 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2013r.
2012 8937 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 8936 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
2012 8935 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2013r.
2012 7920 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 października 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacyna.
2012 7767 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Pacyna na okręgi wyborcze
2012 7766 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pacyna
2012 5345 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacyna.
2012 5344 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie założenia Oddziału Przedszkolnego w Skrzeszewach
2012 5343 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzeszewach
2012 5342 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skrzeszewach
2012 5341 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzeszewach
2012 2513 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 2512 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Janówek
2012 379 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pacynie.
2012 378 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Pacyna na rok 2012
2012 377 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2012 - 2019
2011 8546 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/58/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 8545 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XII/62/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/56/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres trzech kwartałów 2011r. do ustalenia podatku rolnego na 2012r.
2011 8278 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 7800 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres trzech kwartałów 2011roku do ustalenia podatku rolnego na 2012r.
2011 7805 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody w 2012r.
2011 7803 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012r.
2011 7804 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2012r.
2011 7801 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 2012
2011 7802 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
2011 5888 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/160/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pacyna.
2011 5137 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 2 września 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacyna.
2011 5138 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 5139 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 2 września 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Pacynie
2011 498 2011-02-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na rok 2011
2011 188 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2011 - 2015