Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1564 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 1563 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1562 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 42/90 Rady Gminy w Jońcu z dnia 12 grudnia 1990 roku
2019 1305 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2019 rok.
2018 11944 2018-12-07 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Joniec w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 10217 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/220/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Joniec.
2018 9051 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/213/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Joniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9050 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/212/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Joniec
2018 9049 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/211/2018 z dnia 7 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 4140 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XL/194/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Proboszczewice, gmina Joniec
2018 3454 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/193/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawiepodziału Gminy Joniec na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3453 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XL/192/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Joniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2812 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Joniec w 2018 roku
2018 100 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/174/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2018 rok
2017 5218 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXX/143/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu
2017 3192 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/2017 z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 1783 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2017 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy-Karta Nauczyciela
2017 1781 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2017 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.