Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 247 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 134/XXIII/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu wiejskiego w Iłowie i Brzozówku oraz wprowadzone ścieki komunalne na oczyszczalnie ścieków w Iłowie
2012 9272 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 137/XXIII/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 29 października 2012r. w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9271 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 133/XXIII/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 29 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego.
2012 9270 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 132/XXIII/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 29 października 2012r. w sprawie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2013 rok.
2012 9269 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 147/XXV/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 5916 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 116/XX/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłów.