Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 12345 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr 24.164.2017 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Grabów nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.”
2013 12004 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 23.172.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 12003 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 23.171.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grabów nad Pilicą
2013 12002 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 23.170.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta , przyjmowaną jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 10022 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 22.167.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 10 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą
2013 9382 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 18.132.12 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2010 4378 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/176/10 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Grabowie nad Pilicą