Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 8520 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2011 8204 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r oraz zwolnień od tego podatku
2011 8205 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.
2011 8207 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od tego podatku
2011 3965 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 4 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy, tj. informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 3966 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie BROCHÓW i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.