Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 70

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 9935 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/154/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie statutu sołectwa Rutki-Borki
2012 9934 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/153/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie statutu sołectwa Nużewko
2012 9933 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/152/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś
2012 9932 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/151/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie statutu sołectwa Niestum
2012 9931 2012-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/150/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie statutu sołectwa Niechodzin
2012 8913 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/148/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ciechanów
2012 8912 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/147/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 8911 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/145/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 8910 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/144/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 8909 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/143/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8734 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/149/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 7736 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/141/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 7735 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/140/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Kargoszyn
2012 7734 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/139/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Kanigówek
2012 7733 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/138/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Grędzice
2012 7732 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/137/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Mieszki-Różki
2012 7731 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/136/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. w sprawie statutu sołectwa Chotum
2012 7730 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/135/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/128/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ciechanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 7729 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/127/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Ciechanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 6800 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/128/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 września 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Ciechanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 6799 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/127/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 września 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Ciechanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 6433 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/126/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niestum
2012 6432 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/124/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ciechanów
2012 6431 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/123/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2012 6430 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Ciechanów
2012 6429 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XIX/120/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Ciechanów
2012 5130 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/110/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niestum
2012 5129 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5128 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie statutu sołectwa Gumowo
2012 3045 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/100/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Goryszach
2012 1171 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2012
2012 237 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/88/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian statutu sołectwa Kownaty Żędowe
2012 236 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/87/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian statutu sołectwa Nużewo
2012 235 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/86/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian statutu sołectwa Chruszczewo
2012 234 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/85/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian statutu sołectwa Modełka
2012 233 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/84/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian statutu sołectwa Ujazdówek
2012 232 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Modła
2012 231 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Wola Pawłowska
2012 230 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Gąski
2012 229 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Ujazdowo
2012 228 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/79/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Pęchcin
2012 227 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/78/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Rydzewo
2012 226 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Gorysze
2012 225 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XIII/76/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu sołectwa Mieszki Wielkie
2011 6793 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Modełka
2011 6794 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Chruszczewo
2011 6792 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Ujazdówek
2011 6787 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/57/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 6791 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/61/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6795 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Rydzewska
2011 6799 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/72/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Przążewo
2011 6800 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo
2011 6798 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Kownaty Żędowe
2011 6796 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Sokołówek
2011 6797 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie statutu sołectwa Nużewo
2011 3344 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie naadania nazw ulic w miejscowości Chruszczewo
2011 3345 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo.
2011 3346 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr XLV/229/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 7 października 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody przy kaplicy w miejscowości Chotum
2011 2109 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2011 2096 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2011 1473 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 222 /10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ciechanów oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 1397 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ciechanów na 2011 rok.
2011 1232 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr XLVI/233/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy ”.
2011 1233 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 905 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/234/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok.
2011 904 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Chruszczewo, Kargoszyn, Mieszki Wielkie, gmina Ciechanów.
2011 907 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
2011 906 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/239/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechanów Nr XLIV/219/10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Chruszczewo, Kargoszyn, Mieszki Wielkie, gmina Ciechanów.
2011 694 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/235/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2011.
2011 695 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn.