Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 133

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4404 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2019 4403 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/236/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji
2019 4371 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2018 rok
2019 3504 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 8 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2019 2532 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK
2019 2272 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/2019 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego
2019 601 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/15/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego
2018 10225 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/307/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2019
2018 10224 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLII/297/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Powiatu Zwoleńskiego
2018 10223 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XLII/291/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Zwoleńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 10131 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLII/296/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10130 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego
2018 8661 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2018 7584 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zwoleniu i włączenia do Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu
2018 7553 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zwoleniu i włączenia do Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu
2018 5989 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/264/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zwoleniu
2018 3689 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca statut Samodzielego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2018 3688 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2017 rok
2018 2594 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/2018 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2018 1740 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok
2018 1247 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji
2018 1214 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2018 1203 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2018
2018 548 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2017 10626 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2018
2017 10621 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 13 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zwoleniu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zwoleniu
2017 6447 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2017
2017 4435 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca Statut Samodzelnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2017 4434 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Zwoleńskiego na okres od dnia 1 wrzesnie 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4409 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok
2017 3250 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Zwoleńskiego instrumentem płatniczym
2017 2357 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2017 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego
2017 1835 2017-02-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXII/162/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 1149 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1148 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla kategorii dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2017 1147 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości powiatowych będących w trwałym zarządzie
2017 278 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zwoleńskiego na rok 2017
2016 10708 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XX/140/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2017
2016 10604 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 25 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2016 4556 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/82/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 3446 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok
2016 3445 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2016 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/86/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2016 1457 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1089 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XII/87/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Gródku
2016 1088 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2016 255 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 9062 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2016
2015 5713 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/143/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Zwoleński oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2015 5712 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2015 4472 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
2015 4471 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego
2015 4372 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/244/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 1815 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 1199 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budzetowa na rok 2015
2014 11529 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęnych
2014 10254 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/316/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2014 10253 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/309/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/37/11 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2014 10252 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 21 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2015
2014 9345 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XL/303/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2014 9230 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XL/300/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2014 5755 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zwoleniu i włączenia do Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych, im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu
2014 4521 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, w tym również pełniący obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2014 2034 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku
2014 1050 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 1022 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/213/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 czerwca 2013 roku
2014 276 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 13300 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2013 13007 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2014
2013 10251 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2013 10250 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2013 9519 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Zwoleniu
2013 9518 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wyłączenia Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych z Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem, ul. Wojska Polskiego 78
2013 7447 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zwoleński
2013 5940 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SPZZOZ w Zwoleniu
2013 4163 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku
2013 3740 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Zwoleńskiego
2013 3258 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2013 2727 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego
2013 2056 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 185/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 1232 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2013 91 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2012 9432 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2013
2012 7288 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/167/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7287 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/166/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/37/11 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2012 7286 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/165/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 września 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2012 6086 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
2012 6067 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zwoleniu
2012 6066 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im.Bohaterów Walki z Faszyzmem ul. Wojska Polskiego 78
2012 5329 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/149/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata i włączenia do Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych, im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78
2012 5328 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78
2012 5327 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem, ul. Wojska Polskiego 78
2012 5326 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu i włączenia do Zespołu Szkół licealnych Zwoleniu, ul. Żeromskiego 34
2012 5247 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zwoleniu
2012 5246 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Zwoleński oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2012 5245 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu, ul. Żeromskiego 34
2012 4714 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku
2012 4545 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2012 3443 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/124/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2012 2399 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/ 117/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2012 2369 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/116/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
2012 2368 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych  niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu  kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 2367 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego
2012 1122 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zwoleńskiego
2012 1073 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2012
2011 8301 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XII/93/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2012
2011 8302 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XII/95/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 4536 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr V/56/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2011 4537 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2011
2011 4538 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadajacych Powiatowi Zwoleńskiemu i jego jednostkom organizacyjnym
2011 3880 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 68 /2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwalę Nr LIII/348/2010 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 września 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2011 1999 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/51/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu
2011 1894 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 11 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2010 roku
2011 1895 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/37/11 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 11 marca 2011r. w sprawie : ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2011 1028 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/23/11 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2011-2020
2011 1029 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/24/11 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2011
2010 6631 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr LIV/353/10 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu zwoleńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 4834 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIII/344/10 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 września 2010r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zwoleniu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu
2010 4835 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr LIII/348/2010 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2010 4411 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr L/331/2010 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Zwoleniu
2010 3541 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/10 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2010 3542 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/330/10 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca Uchwalę Nr XXXVII/242/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwoleniu wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Zwoleńskiego
2009 5676 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/287/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu zwoleńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 4902 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII/284/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 października 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
2009 2852 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwoleniu wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Zwoleńskiego
2009 1307 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2009 1308 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/227/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu zwoleńskiego
2009 1303 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
2009 1304 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ich przebiegu na terenie powiatu Zwoleńskiego i miasta Zwoleń
2009 1305 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2009 1306 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2009 999 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/08 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zwoleńśkiego na 2009 rok.
2009 151 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/08 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Zwoleńskiego.
2009 152 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/08 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za parkowanie i holowanie pojazdów.