Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 69

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4013 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/202/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 3971 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego
2019 1297 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019
2018 12238 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokosci opłat i kosztów zwiazanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2018 11447 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr I/5/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego
2018 9566 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2018 6801 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Sochaczewskiego na okręgi wyborcze,ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
2018 5278 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2019
2018 5277 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 5276 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2018 3203 2018-03-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2018 1119 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 185 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018
2018 184 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr xxxi/182/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
2017 11775 2017-12-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
2017 9791 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
2017 9790 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2017 5119 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
2017 3469 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski
2017 3468 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
2017 1358 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zmiany nazwy powiatowej jednostki organizacyjnej
2017 755 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017
2016 11030 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 9754 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach z filią „Mały Domek” w Giżycach
2016 9270 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/112/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2016 8628 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sochaczewskiego
2016 849 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Sochaczewskiego
2016 302 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016
2016 301 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 9256 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2015 8080 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 17 września 2015r. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego
2015 6441 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
2015 6440 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
2015 6439 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
2015 6438 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
2015 6437 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
2015 523 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2015 522 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego
2015 204 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015
2014 341 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014-2021
2014 340 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014
2013 12890 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczanie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
2013 4083 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 460 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2013
2013 459 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2013 - 2032
2012 7050 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
2012 7049 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2012 4959 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie
2012 4958 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 czerwca 2012r. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
2012 4957 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
2012 4956 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 czerwca 2012r. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie
2012 4955 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
2012 3600 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1704 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2012 1703 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII.70.2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego
2012 1702 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII.63.2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2012
2012 1701 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XII.62.2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 - 2032
2011 5853 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Sochaczewskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 5854 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2011 1771 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032
2011 1772 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011
2010 6750 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LIV/201/2010 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka albo osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
2010 6751 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LIV/202/2010 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia warunków całkowitego albo częściowego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka z opłat za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej
2010 5297 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/187/2010 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego
2010 2338 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/161/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010
2009 1433 2009-04-23 Uchwała Uchwała nr XXX/111/2008 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009
2009 820 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego.
2009 821 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/118/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego.
2009 822 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/119/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.