Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 217

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11836 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 89.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 11835 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 85.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2019 11834 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 84.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2019 11833 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 83.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2019 11832 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 82.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2019 11831 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 81.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2019 11830 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 80.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2019 11829 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 79.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
2019 10366 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr 69.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019 10365 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr 68.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2019 9331 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 63.XI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 9285 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr 58.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 8846 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 56.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obzarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 2019 roku
2019 8557 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 53.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępownia rekrutacyjnego do internatu w Zespole Szkół Nt 1 im.Gen Jose de San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2019 7713 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 48.IX.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2019 6603 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 44.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 4252 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 34.VI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Siepeckiego na 2019 rok
2019 2955 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 25.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 2535 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 20.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok
2019 2419 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 23.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2019 499 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 22.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
2019 309 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr 17.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
2018 12927 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr 6.II.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
2018 12766 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 10.III.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2018 11480 2018-11-23 Uchwała Uchwała nr 342.LVII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpekciego na 2018 rok
2018 9977 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 341.LVI.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
2018 9976 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 334.LVI.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
2018 9183 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr 332.LV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
2018 7095 2018-07-12 Uchwała Uchwała nr 323.LIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
2018 7023 2018-07-11 Uchwała Uchwała nr 325.LIV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
2018 4675 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 308.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
2018 3905 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 302.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2018 3743 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 301.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
2018 3690 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 303.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2018 2725 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 294.XLIX.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpekciego na 2018 rok
2018 1434 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 270.XLV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2018 1424 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 275.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2018 1230 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 286.XLVIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 700 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 278.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok
2018 278 2018-01-09 Uchwała Uchwała nr 272.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2017 11360 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 265.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2017 11291 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 269.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 9820 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr 252.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 9801 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 260.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2017 9800 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 259.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2017 9799 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 258.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe, w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2017 9798 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 257.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
2017 9797 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 256.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
2017 9796 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 255.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2017 9795 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 254.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2017 9781 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr 253.XLIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu
2017 9232 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 250.XLII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
2017 9203 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 246.XLI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 8980 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 242.XL.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 8577 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 237.XXXIX.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 8255 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 234.XXXVIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 8144 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr 226.XXXVII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 8114 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr 223.XXXVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 7970 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr 215.XXXV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 7312 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr 243.XL.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2017 7293 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 210.XXXIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 6934 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr 200.XXXIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sporawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 6765 2017-08-17 Uchwała Uchwała nr 183.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2017 6695 2017-08-11 Uchwała Uchwała nr 193.XXXI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2017 6365 2017-07-27 Uchwała Uchwała nr 238.XXXIX.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawodłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2017 5897 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 232.XXXVIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2017 5689 2017-06-30 Uchwała Uchwała nr 222.XXXVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Sierpeckiego instrumentem płatniczym
2017 5205 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr 221.XXXVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
2017 4612 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr 177.XXIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2017 3318 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 206.XXXIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3307 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 211.XXXIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
2017 3305 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr 205.XXXIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2017 1103 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr 164.XXVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2017 1014 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 161.XXV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2017 979 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 194.XXXII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2017 494 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 186.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
2016 11251 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 175.XXIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2016 10481 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr 153.XXIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2016 9887 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 149.XXII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016 rok
2016 9032 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 143.XXI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2016 8610 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 163.XXVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2016r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych PCPR w Sierpcu i Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu
2016 8340 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr 135.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2016 7924 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 156.XXIV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu
2016 7678 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr 132.XIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2016 6210 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 127.XVII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016r.
2016 5412 2016-06-16 Uchwała Uchwała nr 113.XVII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016
2016 4684 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr 142.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2016 4662 2016-05-16 Uchwała Uchwała nr 107.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2016 4010 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 102.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2016 2452 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 122.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu ,,Senior - WIGOR" w Szczutowie
2016 2420 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 94.XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2016 2299 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 123.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019"
2016 2029 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr 85.XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2016 1810 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 79.XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2016 1209 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr 114.XVII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 418 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 104.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego
2016 326 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 110.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
2016 30 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 105.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanej dotacji
2015 11267 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 99.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2015 11266 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 97.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społoecznej w Szczutowie i Dziennego Domu ,,Senior - Wigor" w Szczutowie
2015 11265 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 100.XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sierpeckiego".
2015 9182 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 92.XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu ,,Senior - WIGOR" w Szczutowie
2015 8326 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr 86.XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
2015 8325 2015-10-16 Uchwała Uchwała nr 82.XIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 września 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu ,,Senior - Wigor" w Szczutowie
2015 8283 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 60.IX.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2015 8280 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 72.X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2015 7533 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr 76.XII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu
2015 7377 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 56.VIII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2015 7091 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 50.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2015 6550 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 43.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2015 6297 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 67.X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Stautu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2015 5789 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr 36.V2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2015 5248 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr 23.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
2015 4521 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 16.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.
2015 3253 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr 330.LIV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
2015 2505 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 32.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2015 2249 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 288.XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
2015 2103 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 320.LIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014r. zmieniająca Uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
2015 1954 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 299.XLVIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 r.
2015 1714 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 292.XLVII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.
2015 1470 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 325.LIV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2015 596 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 314.LI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
2015 301 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 312.L.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
2015 263 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr 11.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji
2015 50 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 19.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
2014 11379 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 328.LIV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2014 10392 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr 303.XLIX.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
2014 10088 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr 278.XLV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.
2014 10013 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 271.XLIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
2014 9351 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr 322.LIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.
2014 9165 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 264.XLIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
2014 8855 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr 250.XLI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
2014 8451 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 244.XL.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
2014 8434 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr 236.XXXVIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
2014 8383 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr 238.XXXIX.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
2014 8159 2014-08-29 Uchwała Uchwała nr 317.LII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2014 7610 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr 220.XXXVI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.
2014 6956 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 205.XXXIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
2014 6812 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr 202.XXXII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013
2014 6600 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr 306.L.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
2014 6320 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 192.XXXI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013
2014 5612 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr 177.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
2014 5392 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr 172.XXIX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
2014 5250 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr 298.XLVIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
2014 5111 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr 163.XXVII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
2014 4351 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr 157.XXV.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012. 2012
2014 3998 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr 158.XXVI.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
2014 3175 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 144.XXIV.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
2014 2840 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 132.XXIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
2014 2443 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 129.XXII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckigo na rok 2012
2014 2073 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 285.XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2054 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 286.XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 762 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 115.XIX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
2013 13731 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 269.XLIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
2013 11812 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 102.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 11473 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 61/IX/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 11387 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 257.XLII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2013 11386 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 253.XLII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałe w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu.
2013 11385 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 252.XLII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego
2013 11227 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 66/X/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 11042 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 98.XVI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 2 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 11040 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 99.XVII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 10934 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 78.XII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2011r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 10921 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 71.XI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lipca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 10788 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 82.XIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 10638 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr 87.XIV.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 10363 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 246.xli.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2013r. zmieniająca uchwałe w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
2013 8561 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 8512 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 35/V/11 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 8388 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 30/IV/11 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 7294 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 225.XXXVII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
2013 7293 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 224.XXXVII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sierpeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki, udostepnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych
2013 5655 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 211.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2013 5654 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 216.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Studzieńcu
2013 5653 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 217.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2013 5652 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 215.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół ZawodowychNr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
2013 5651 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 212.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2013 5650 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 214.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2013 5649 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 213.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2013 2887 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 201.XXXII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu
2013 2130 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 188.XXXI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania przyznanej dotacji.
2013 1743 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 187.XXXI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum pod nazwą Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 7  Akt Założycielski Szkoły Publicznej
2013 724 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 180.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
2012 8571 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 171.XXVIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Krytej Pływalni w Sierpcu
2012 8150 2012-11-27 Uchwała Uchwała nr 170.XXVIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sierpeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 8127 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 169.XXVIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2012 7201 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr 160.XXVII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 - 2015".
2012 7185 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr 162.XXVII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
2012 7184 2012-10-29 Uchwała Uchwała nr 161.XXVII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 października 2012r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej pn. Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
2012 6328 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr 151.XXV.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie organizacji oraz ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2012 6173 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr 154.XXV.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2012 4622 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr 137.XXIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2012 4594 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 139.XXIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2012 4593 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 138.XXIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową
2012 4546 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 140.XXIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową.
2012 3330 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 127.XXI.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych
2012 3289 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr 124.XXI.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunkó umorzenia w całosci lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 484 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 103.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023
2012 467 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr 104.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
2012 310 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 101.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2011 8446 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 95.XVI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2011 6141 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr 90.XV.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego
2011 5701 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 86.XIV.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji
2011 4169 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 75.XI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ciągu drogowego Nr 31 176 Czachorowo - Dzięgielewo - Włoczewo od miejscowości Czachorowo (km 0+000) do granicy Powiatu Sierpeckiego (km5 +000) o łącznej długości 5,000 km na terenie Gminy Gozdowo, Powiat Sierpecki
2011 2487 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowy,mi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2488 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr 55/VII/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
2011 576 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr 25/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2010 7469 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr 14/II/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego
2010 1928 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 222/XL/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego
2009 5406 2009-12-01 Uchwała Uchwała nr 73//XI/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2007r. w sprawie procedur uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
2009 4296 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 211/XXXVII/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 183/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego
2009 4295 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 209/XXXVII/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sierpeckiego
2009 2600 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych
2009 2599 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 181/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
2009 2602 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 184/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Technikum Nr 2 w Studzieńcu z dniem 31 sierpnia 2009r
2009 2601 2009-06-16 Uchwała Uchwała nr 183/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego
2009 1465 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr 174/XXXI/09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2009