Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 170

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10781 2019-09-18 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
2019 10780 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
2019 9813 2019-08-14 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego
2019 7778 2019-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego
2019 7777 2019-06-24 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, od 1 września 2019 roku
2019 6045 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego
2019 5876 2019-05-06 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4481 2019-04-05 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego
2019 3077 2019-03-07 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Powiatu Siedleckiego
2019 3076 2019-03-07 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 3075 2019-03-07 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.
2019 39 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019
2019 38 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2018 roku.
2019 37 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
2018 10037 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
2018 10036 2018-10-24 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok
2018 10035 2018-10-24 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2018 9073 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
2018 9072 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr XLI/246/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej
2018 8008 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XL/240/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
2018 8007 2018-08-21 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki
2018 6696 2018-07-03 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego
2018 6695 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
2018 6694 2018-07-03 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego
2018 4674 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
2018 4673 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2018 4672 2018-04-26 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
2018 4671 2018-04-26 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
2018 4670 2018-04-26 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
2018 4669 2018-04-26 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2018 roku.
2018 2120 2018-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
2018 2119 2018-02-28 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania
2018 2118 2018-02-28 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Siedleckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 322 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 12555 2017-12-29 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVI/210/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 r.
2017 10855 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 10854 2017-11-28 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego.
2017 9809 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 9258 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 8713 2017-10-06 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok
2017 8620 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/180/8017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 8216 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 7990 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 7965 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 7291 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 7052 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego
2017 6479 2017-08-02 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki
2017 6130 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2017 5752 2017-07-04 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
2017 5751 2017-07-04 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego
2017 4446 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych
2017 4445 2017-05-09 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego
2017 3193 2017-04-04 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2405 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2017 2086 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr UCHWAŁA Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2017 2003 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2017 1117 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2017 698 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XX/125/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 13 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2017 49 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2017 38 2017-01-02 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIV/142/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016r.
2017 37 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2016 roku.
2016 11583 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2016 9375 2016-11-08 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym
2016 9346 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2016 8839 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2016 8739 2016-10-11 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 rok
2016 7665 2016-08-26 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2016 7621 2016-08-23 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2016 5936 2016-07-04 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2016 5935 2016-07-04 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez powiat siedlecki
2016 5767 2016-07-01 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego
2016 5714 2016-06-30 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu siedleckiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 4380 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2016 2718 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2016 2717 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
2016 2419 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2016 2036 2016-03-01 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2016 196 2016-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIII/91/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015r.
2016 195 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Siedleckiego w ciągach dróg powiatowych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Zarząd Powiatu w Siedlcach oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2016 194 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII//83/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 193 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Siedleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 8993 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2015 8670 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2015 7909 2015-10-01 Uchwała Uchwała nr VII/59/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2015 6955 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2015 6543 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2015 6027 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedleckim
2015 6026 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie założenia przedszkola specjalnego w Stoku Lackim
2015 4196 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2015 2821 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr XL/220/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2015 2736 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2015 2340 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2015 1531 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2015 1178 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr III/18/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 504 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2015 267 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2014 10553 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2014 10141 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/195/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2014 9293 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/177/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego
2014 9138 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego
2014 8904 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 5 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego
2014 8701 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego
2014 8074 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego
2014 7446 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego
2014 6993 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Powiatu Siedleckiego
2014 5352 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego
2014 5097 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego
2014 4992 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego
2014 4482 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego
2014 2977 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego
2014 2438 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego
2014 823 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego
2013 13629 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2013r.
2013 13628 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 13627 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2013 roku.
2013 11152 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego
2013 10639 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego
2013 10578 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego
2013 9924 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 września 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXII/134/09 Rady Powiatu z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
2013 8950 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego
2013 8769 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego
2013 8557 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego
2013 8299 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego
2013 8093 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego
2013 6747 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego
2013 6406 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXVII/160/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Siedleckiego przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 6405 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2013 4825 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego
2013 3079 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.
2013 2701 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/160/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Siedleckiego przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 2700 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 2624 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego
2013 42 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2012 roku.
2013 41 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2012r.
2013 40 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu siedleckiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 7612 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/146/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 roku
2012 7578 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 października 2012r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez samorządową instytucję kultury pn. „ Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA„ w Chlewiskach
2012 7393 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 rok
2012 6888 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 6361 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok.
2012 6283 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 rok.
2012 5289 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
2012 2563 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 r.
2012 2204 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 2203 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2012 216 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XV/80/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 grudnia 2011r.
2011 4854 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XX/116/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 rok
2011 4856 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XXII/132/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 r.
2010 6193 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4953 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 31 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie finnansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
2010 4954 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 31 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 rok
2010 4906 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/114/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finnansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok
2010 3789 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Siedleckiego
2010 3790 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego
2010 3286 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego
2010 3218 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego
2010 3032 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok.
2010 2488 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/179/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok
2010 2489 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/180/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2010 rok
2010 214 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/102/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
2010 215 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/103/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 6 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 rok
2009 5533 2009-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
2009 5221 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu siedleckiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2009 4659 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
2009 3603 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego
2009 2320 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
2009 2321 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/135/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami
2009 1311 2009-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/122/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok
2009 1177 2009-04-08 Uchwała Uchwała nr XX/121/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu siedleckiego na rok 2009
2009 37 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/117/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poczczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym