Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 176

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11229 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 123/XII/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Powiatu nr 101/XI/2019 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat radomski
2019 11228 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 122/XII/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Powiatu nr 100/XI/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat radomski jest organem prowadzącym
2019 10165 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 105/XI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2019 10164 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 104/XI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży
2019 10163 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 101/XI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat radomski
2019 10162 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr 100/XI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat radomski jest organem prowadzącym
2019 8931 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 99/X/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie czasowego ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie silnikowym na zbiorniku wodnym Jagodno, gmina Przytyk, powiat radomski
2019 8454 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr 88/IX/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Radomskiego
2019 6758 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 78/VIII/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2019 6757 2019-05-28 Uchwała Uchwała nr 77/VIII/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży
2019 4107 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 62/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży
2019 4106 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2019 4105 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu
2019 4104 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży
2019 4103 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr 209/XXIII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu radomskiego od dnia 1 września 2019r.
2019 1929 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 42/V/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na zbiorniku wodnym Siczki, gm. Jedlnia Letnisko, powiat radomski.
2019 1928 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego
2019 1927 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 38/V/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2018 rok.
2019 1926 2019-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego
2019 100 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr 22/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
2018 13203 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 29/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Radomskiego
2018 13202 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 25/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2019 rok.
2018 13201 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym
2018 9173 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr 337/XXXV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
2018 9172 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr 335/XXXV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Radomskiego
2018 6331 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 328/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Radomskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu.
2018 6330 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 326/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie czasowego ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na zbiorniku wodnym pn. Staw Górny w Pionkach, powiat radomski wprowadzonego uchwałą nr 449/XLV/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 października 2010r.
2018 6329 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 325/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży
2018 6328 2018-06-20 Uchwała Uchwała nr 324/XXXIV/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których powiat radomski jest organem prowadzącym
2018 4729 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 315/XXXIII/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat radomski
2018 4728 2018-04-27 Uchwała Uchwała nr 312/XXXIII/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na zbiorniku wodnym Siczki, gm. Jedlnia Letnisko, powiat radomski.
2018 4727 2018-04-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży
2018 3256 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 305/XXXII/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr 168/XVII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych powiatu radomskiego oraz obowiązkowy wymiar godzin
2018 3254 2018-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2018 3253 2018-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży
2018 3252 2018-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego
2018 1033 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 281/XXXI/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2017 rok
2018 634 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 275/XXX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
2018 633 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 271/XXX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży.
2018 632 2018-01-17 Uchwała Uchwała nr 270/XXX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
2017 11229 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr 255/XXIX/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2018 rok.
2017 9987 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr 251/XXVIII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Radomskiego
2017 9986 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr 249/XXVIII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wierzbicy
2017 8964 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 241/XXVII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
2017 8963 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 239/XXVII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży.
2017 5892 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 233/XXVI/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jedlance
2017 5891 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 232/XXVI/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia odcinka południowej obwodnicy Radomia, na terenie gminy Kowala do kategorii dróg powiatowych
2017 5888 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 229/XXVI/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na zbiorniku wodnym Siczki, gm. Jedlnia Letnisko, powiat radomski wprowadzonego uchwałą nr 111/XIII/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 stycznia 2016r.
2017 5120 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 225/XXV/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie czasowego ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na zbiorniku wodnym pn. Staw Górny w Pionkach, powiat radomski wprowadzonego uchwałą nr 449/XLV/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 października 2010r.
2017 3196 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 208/XXIII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radomski
2017 3195 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 203/XXIII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 170/XX/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada 2016 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2017 rok.
2017 2021 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr 186/XXII/2017 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2016 rok.
2016 11945 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 180/XXI/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 grudnia 2016r. uchwała budżetowa na 2017 rok
2016 10375 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 170/XX/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2017 rok.
2016 9447 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 165/XIX/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2017 roku
2016 8137 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr 158/XVIII/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XI//2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2015 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2016 rok.
2016 5678 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 154/XVII/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie czasowego ograniczenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym, na zbiorniku wodnym pn. Staw Górny w Pionkach wprowadzonego uchwałą nr 449/XLV/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 października 2010 r.
2016 5652 2016-06-29 Uchwała Uchwała nr 153/XVII/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Radomski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2016 2933 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 129/XIV/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
2016 2932 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr 126/XIV/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/XI//2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2015 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2016 rok
2016 1542 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 111/XIII/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie silnikowym na zbiorniku wodnym Siczki, gm. Jedlnia Letnisko
2016 236 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 98/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015r. uchwała budżetowa na 2016 rok
2016 103 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr 89/XI/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Radomskiego na lata 2016 - 2019"
2015 10881 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 91/XI/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2016 rok.
2015 10880 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 90/XI/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie silnikowym na zbiorniku wodnym Jagodno, gm. Przytyk
2015 9904 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 80/X/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2016 roku.
2015 9903 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 79/X/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 października 2015r. w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Radomskiego (Plan Transportowy)
2015 6095 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 66/VIII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr 227/XXII/2008 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 września 2008 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jedlance, zmienionym Uchwałą nr 381/XLII/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Nr 227/XXII/2008 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 września 2008 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jedlance
2015 4470 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2015 1239 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2014 rok.
2015 1238 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2015 1237 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 426 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr 22/III/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2015 rok
2014 9954 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr 402/XLV/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr 205/XXII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 października 2012 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance.
2014 9857 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr 399/XLV/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2015 roku.
2014 8478 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr 393/XLIV/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
2014 8477 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr 392/XLIV/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 5 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr 447/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wierzbicy, zmienionym uchwałą Nr 368/XXXVI/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr 447/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wierzbicy.
2014 8476 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr 391/XLIV/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 5 września 2014r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Pionkach
2014 6236 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 381/XLIII/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr 227/XXII/2008 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 września 2008 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jedlance
2014 1945 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr 336/XXXVIII/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Radomski, udostępnionych dla operatorówi przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 958 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 329/XXXVII/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2014 957 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 320/XXXVII/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2013 rok.
2013 13714 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 317/XXXVI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radomskiego na rok 2014.
2013 13713 2013-12-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 312/XXXVI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 grudnia 2013r.
2013 12511 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 306/XXXV/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2014 roku.
2013 11126 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 303/XXXIV/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 października 2013r. w sprawie reasumpcji Uchwały Nr 287/XXXII/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2013 roku dot. zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
2013 9990 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr 298/XXXIII/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 października 2013r. w sprawie przyjęcia „ Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Radomskiego (Plan Transportowy)”
2013 9568 2013-09-11 Uchwała Uchwała nr 293/XXXII/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Pionkach.
2013 9530 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 292/XXXII/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego w Pionkach.
2013 9529 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 291/XXXII/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pionkach
2013 9528 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 290/XXXII/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie Uchwały Nr 312/XXXII/2002 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie przekształcenia publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat radomski w szkoły ponadgimnazjalne.
2013 9527 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr 287/XXXII/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
2013 8333 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 285/XXXI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie założenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pionkach.
2013 8332 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 284/XXXI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Iłży.
2013 8331 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 283/XXXI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie likwidacji II Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Pionkach.
2013 8330 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 282/XXXI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Pionkach.
2013 7353 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr 276/XXX/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego
2013 6125 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 269/XXIX/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Radomski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 2646 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 407/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 2586 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 250/XXVI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Radomskiego
2013 1989 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 236/XXV/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2012 rok.
2013 357 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 224/XXIV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2013 rok.
2013 150 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 227/XXIV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat radomski.
2013 149 2013-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 221/XXIV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2012r.
2012 8764 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr 214/XXIII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzonych przez Powiat Radomski
2012 8763 2012-12-07 Uchwała Uchwała nr 213/XXIII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2013 roku
2012 7573 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 207/XXII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2012 7572 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 206/XXII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży
2012 7571 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 205/XXII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 października 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance.
2012 7570 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 203/XXII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 października 2012r. o zmianie załącznika do Uchwały Nr 289/XXVII/2009 Rady Powiatu z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat radomski.
2012 7569 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 202/XXII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr 168/XVII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych powiatu radomskiego oraz obowiązkowy wymiar godzin zajęć.
2012 6842 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 198/XXI/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 września 2012r. w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach
2012 6841 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 197/XXI/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 września 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach oraz utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach
2012 6840 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr 196/XXI/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 września 2012r. w sprawie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Radomskiego na lata 2012 - 2015
2012 6118 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 191/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład
2012 6117 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 190/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Chwałowicach
2012 6116 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 192/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie założenia I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Pionkach i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Pionkach.
2012 6115 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 189/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Technikum Uzupełniającego w Pionkach.
2012 6114 2012-09-04 Uchwała Uchwała nr 188/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Pionkach
2012 5112 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 183/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.
2012 5111 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 180/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zasad określających warunki zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie i użyczania aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Radomski jest podmiotem tworzącym
2012 5110 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 181/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego
2012 5109 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 187/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 5108 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 179/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2012 5107 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 178/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży
2012 4472 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr 174/XVIII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie założenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pionkach
2012 3901 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr 165/XVII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego
2012 3900 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr 168/XVII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych powiatu radomskiego oraz obowiązkowy wymiar godzin zajęć.
2012 3209 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 157/XVI/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na II, III, IV kwartał 2012 roku
2012 3208 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 155/XVI/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 861 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 122/XIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok
2012 819 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 141/XIV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
2012 818 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 133/XIV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2011 rok.
2011 8490 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 128/XIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia na rok 2012 wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie
2011 8491 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 131/XIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na I kwartał 2012 roku
2011 5700 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 113/XI/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości położonych w miejscowościach: Augustów, Kosów Mniejszy, Kosów Większy i Ludwinów gmina Kowala
2011 5223 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 105/X/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 5 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 5224 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 107/X/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 5 września 2011r. w sprawie określenia zasad używania flagi Powiatu Radomskiego
2011 5225 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 108/X/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 5 września 2011r. w sprawie zasad używania herbu Powiatu Radomskiego
2011 4026 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 85/VIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
2011 4025 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 84/VIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego
2011 4027 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 92/VIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2011r. wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym, na zbiorniku wodnym – Jezioro w Iłży.
2011 4029 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 96/VIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie.
2011 4028 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 95/VIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Radomiu Nr 80/IX/99 z dnia 10 września 1999r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego.
2011 2503 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr 76/VII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przytyku, ul. Szkolna 3 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład.
2011 1973 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Powiatu Radomskiego przyjętego uchwałą Nr 354/XXXIV/2009 Rady Powiatu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego
2011 1151 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 46/V/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2010 rok.
2011 574 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr 37/IV/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2011 rok
2011 575 2011-02-14 Uchwała Uchwała nr 42/IV/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wierzbicy
2011 2 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr 21/III/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Radomskiego
2011 3 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr 34/III/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu radomskiego na rok 2011
2010 7207 2010-12-22 Uchwała Uchwała nr 449/XLV/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym, na zbiorniku wodnym pn. Staw Górny w Pionkach
2010 4903 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 436/XLIII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4904 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 437/XLIII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczących przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat
2010 4905 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 441/XLIII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 405/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 marca 2010 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego.
2010 3890 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr 432/XLII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu ogłoszonym uchwałą Nr 226/XXII/2008 z dnia 22 września 2008 roku
2010 3889 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr 431/XLII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Powiatu Radomskiego przyjętego uchwałą Nr 354/XXXIII/2009 Rady Powiatu z dnia 30 października 2009 r
2010 3892 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr 434/XLII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 289/XXVII/2009 Rady Powiatu z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat radomski
2010 3891 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr 433/XLII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu
2010 2129 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 421/XL/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 2128 2010-05-28 Uchwała Uchwała nr 410/XL/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie rozptrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2009 rok oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu z tego tytułu.
2010 1930 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 403/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 marca 2010r. w sprawie podziału Powiatu Radomskiego na okręgi wyborcze
2010 1931 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 405/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 369/XXXVI/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2009 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego
2010 1006 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr 397/XXXVIII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi radomskiemu i jego jednostkom organizacyjnym
2010 753 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr 379/XXXVII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie budżetu powiatu na 2010 rok
2010 754 2010-03-10 Uchwała Uchwała nr 381/XXXVII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2009 rok
2010 70 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr 368/XXXVI/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały nr 447/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Wierzbicy
2010 71 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr 369/XXXVI/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego
2009 5220 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr 354/XXXIV/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 października 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego
2009 4297 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr 341/XXXII/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 4 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Radomskiego
2009 3505 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr 314/XXXI/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Chwałowicach
2009 3506 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr 316/XXXI/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w załączniku Nr 2 do Statutu Powiatu Radomskiego
2009 2259 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr 298/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tego tytułu
2009 1830 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 264/XXV/2008 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok
2009 934 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr 289/XXVII/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat radomski.
2009 935 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr 290/XXVII/2009 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat radomski.