Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 201

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11151 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 10797 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego
2019 10796 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski
2019 9760 2019-08-12 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 8096 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r
2019 7830 2019-06-25 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 5764 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r
2019 5763 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu pułtuskiego.
2019 3465 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom powiatu pułtuskiego .
2019 3464 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2019 2154 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr IV/34/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r.
2018 13090 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2019
2018 13089 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 13088 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego.
2018 10592 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 10582 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/257/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu.
2018 10580 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/259/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2019.
2018 8922 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 7620 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 6569 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLI/245/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/242/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 6399 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XL/242/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 6115 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 6110 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
2018 6108 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.
2018 6104 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat”.
2018 6100 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego.
2018 3390 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 3263 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
2018 1580 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2018 Nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r.
2018 503 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2018
2018 198 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 12535 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i niepublicznym placówkom
2017 11289 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9822 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 9764 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2018
2017 9763 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Pułtuskiego instrumentem płatniczym
2017 9762 2017-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku i nadania mu statutu.
2017 8884 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8571 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8249 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8179 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 8084 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7644 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 7166 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 6740 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 6648 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 5251 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu.
2017 3423 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 2819 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu pułtuskiego, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 2818 2017-03-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.
2017 1947 2017-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 1517 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 870 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2017
2017 697 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2017 57 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/119/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 9914 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 9471 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
2016 9385 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2017
2016 9132 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 8416 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 8173 2016-09-16 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego.
2016 7814 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/117/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku.
2016 7706 2016-08-29 Uchwała Uchwała nr XV/98/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 6471 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 4422 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 3615 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 2186 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2016 1364 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.
2016 1211 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2016 125 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2016
2015 9350 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 8855 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 8513 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2016.
2015 7563 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 7429 2015-09-02 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6549 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6020 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.
2015 5999 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
2015 5578 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 4964 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2702 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2424 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/280/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2046 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 1603 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Pułtuskiego.
2015 1602 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014.
2015 755 2015-01-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/276/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 201 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2015
2015 170 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2014 11896 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/288/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2015.
2014 11895 2014-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/287/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
2014 10968 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 10092 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XLI/246/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 9669 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XL/242/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 9463 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 9071 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 września 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim.
2014 8619 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 8072 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 7682 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXXIV/209/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 7001 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 6809 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2013 Nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 6618 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/272/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku.
2014 5891 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach kategorii powiatowej na obszarze Powiatu Pułtuskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 5890 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego.
2014 5889 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/263/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych będących we władaniu spółek kapitałowych, w których Powiat Pułtuski posiada odpowiednio udziały lub akcje
2014 5888 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/261/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
2014 5887 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLV/259/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
2014 5615 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 4666 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 4463 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 3676 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2794 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2407 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 808 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 139 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/238/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem
2014 138 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2014
2013 13367 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/234/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pułtuski.
2013 13366 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg kategorii powiatowej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 13365 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach kategorii powiatowej na obszarze Gminy Pułtusk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 13364 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2014.
2013 13363 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
2013 11878 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/102/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2013 11415 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/66/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 201 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 11032 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10556 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XVII/72/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10140 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 9150 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 8664 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 8594 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 7679 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2013 7589 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania przez Zarząd Powiatu w Pułtusku udziałów i akcji Powiatu Pułtuskiego w spółkach
2013 6775 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/319/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2013 6400 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych.
2013 4150 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
2013 3757 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 3756 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012.
2013 3755 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.
2013 3436 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2013 2232 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2013 570 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2013
2013 569 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego
2013 568 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku i nadania mu statutu.
2012 9853 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
2012 9852 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
2012 9033 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2013.
2012 3909 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
2012 3908 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu
2012 2857 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 2858 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.
2012 2859 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 lutego 2012r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
2012 374 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2012
2011 8303 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 8304 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego na rok 2012.
2011 6105 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na obszarze powiatu pułtuskiego.
2011 6106 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego.
2011 6107 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/80/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Pułtuskiego.
2011 3199 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
2011 2114 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
2011 2113 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr X/40/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.
2011 2116 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych i kuratorów z opłat za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
2011 2115 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
2011 1590 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie: wykazu dróg kategorii powiatowej w Powiecie Pułtuskim
2011 1591 2011-03-31 Uchwała Uchwała nr XLI/311/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej – drogi położonej na terenie Gminy Gzy.
2011 1247 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr VIII/36/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej w Pułtusku
2011 525 2011-02-09 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2011
2011 366 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
2011 65 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pułtuskiego
2010 5862 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/307/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2010 5863 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/313/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 5864 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/316/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/298/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 5351 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/303/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2010 nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.
2010 5352 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/305/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/281/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie założenia przedszkola specjalnego
2010 4836 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 4123 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r
2010 3994 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/282/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji szkół i rozwiązania Zespołu Szkół w Golądkowie
2010 3993 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie założenia przedszkola specjalnego
2010 3995 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/283/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim
2010 3997 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Pułtuskiemu i jego jednostkom organizacyjnym
2010 3996 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 3900 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/287/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach
2010 3899 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem
2010 3898 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
2010 3901 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu statutu.
2010 3904 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego
2010 3903 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku
2010 3902 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/289/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku i nadania mu statutu.
2010 3569 2010-08-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego do maja 2011 roku.
2010 2969 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań gminy
2010 2597 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat".
2010 2598 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009.
2010 320 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pułtusku
2010 322 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010
2010 319 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku
2010 321 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół w Golądkowie
2009 4524 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych – dróg położonych na terenie Miasta Pułtusk
2009 4526 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXV/176/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych – dróg położonych na terenie Gminy Obryte
2009 4525 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych – dróg położonych na terenie Gminy Winnica i Gminy Świercze
2009 3510 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2009 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu
2009 3511 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat"
2009 3512 2009-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego
2009 1875 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008
2009 1876 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli