Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 109

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4431 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 34/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Otwockiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2019 2080 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok
2018 12523 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 15/II/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XL/18 w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 10386 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr 292/XL/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego
2018 10385 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr 291/XL/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2018 9379 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 286/XXXIX/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w 2019 r.
2018 6097 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr 263/XXXVI/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
2018 5336 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 262/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2018 5335 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 261/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki
2018 5334 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 260/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki
2018 5333 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr 259/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego oraz sposobu jej rozliczania
2018 2154 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 247/XXXII/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 245 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok
2018 112 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr 234/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów II etapu rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia prowadzone w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10
2017 9933 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr 223/XXVIII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 181/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku
2017 9354 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 205/XXVII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku
2017 9353 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 203/XXVII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2017 9352 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 202/XXVII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w 2018 r.
2017 3654 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 172/XXIII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego Ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
2017 266 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 147/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania
2017 264 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok
2016 10833 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 139/XIX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki
2016 10832 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 140/XIX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku
2016 8617 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 118/XVI/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w roku 2017
2016 8616 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 117/XVI/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 8615 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 115/XVI/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 2715W ul. Armii Krajowej w Otwocku na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Filipowicza
2016 8614 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 114/XVI/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Otwocku
2016 5178 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr 101/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016r. w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku
2016 3070 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 94/XIII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 marca 2016r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Otwocku
2016 749 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok
2015 9668 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 76/IX/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w roku 2016
2015 8050 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 3 września 2015r. w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 8049 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr 67/VIII/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 3 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania
2015 8048 2015-10-07 Uchwała Uchwała nr 66/VIII/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 3 września 2015r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2015 3341 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 34/IV/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 marca 2015r. w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7
2015 1479 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015
2015 66 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 319/XL/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 listopada 2014r. sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Otwockiego
2014 10203 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr 312/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 67/IX/1999 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej oraz zatwierdzenia Regulaminu jej działania
2014 10202 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr 308/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazd
2014 10051 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 313/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 62/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego
2014 10050 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 311/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki, ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich
2014 10049 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 309/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w roku 2015
2014 10048 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 306/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10047 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 305/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10046 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 304/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Specjalnego Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10045 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 303/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10044 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 302/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10043 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 301/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10042 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 300/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10041 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 299/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2014 10040 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr 297/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego
2014 6244 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 281/XXXVII/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
2014 649 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 262/XXXIV/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014
2014 648 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 261/XXXIV/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2014-2028
2013 10425 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 252/XXXII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 10424 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 251/XXXII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w roku 2014
2013 9244 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr 239/XXX/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku i nadania statutu
2013 7594 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 237/XXIX/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Otwocku i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica
2013 5894 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 233/XXVIII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki oraz ustalenia warunków, zasad korzystania i opłat za korzystanie z nich
2013 5893 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 232/XXVIII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół Powiatu Otwockiego oraz likwidacji niektórych szkół Powiatu Otwockiego
2013 5892 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 230/XXVIII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2013 5891 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 229/XXVIII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku
2013 4171 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 224/XXVII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Otwocki
2013 2675 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 214/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
2013 2431 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 215/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013
2013 2423 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 218/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Otwockiego na lata 2013-2017”
2012 7284 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr 197/XXIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 października 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 150/XXVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 18 grudnia 2008 r.
2012 6956 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 193/XXII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Otwocku
2012 6955 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 192/XXII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 września 2012r. w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku
2012 6954 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 190/XXII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia na rok 2013 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 5860 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr 187/XXI/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2012 5859 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr 186/XXI/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2012 5429 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 177/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie założenia Technikum Specjalnego Nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Otwocku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2012 5106 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 183/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Otwockiego
2012 5105 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 181/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku
2012 5104 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 180/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie
2012 5103 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 179/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku
2012 5102 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 178/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka - Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku
2012 4757 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 168/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego oraz sposobu jej rozliczania
2012 4753 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 169/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2012 4238 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 157/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyłączenia trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 oraz jego likwidacji
2012 4237 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 156/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyłączenia czteroletniego Technikum dla Dorosłych z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 oraz jego likwidacji
2012 4236 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 155/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyłączenia trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 oraz jego likwidacji
2012 4235 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 154/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7
2012 4234 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 153/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19
2012 4233 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 152/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2012 4232 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 151/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych  im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3
2012 4231 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 147/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających
2012 4230 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 160/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 1228 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 113/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetu na rok 2012
2012 1232 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 112/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
2011 8496 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 100/XIII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie w ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 5419 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr 76/X/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców
2011 4202 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr 60/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku
2011 4203 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr 62/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego
2011 4204 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr 65/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 2853 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 36/VII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne odnośnie do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki
2011 1795 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr 22/V/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011
2010 7235 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr 304/XLIX/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Otwockiemu i jego jednostkom podległym
2010 5685 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 294/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 4668 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr 288/XLV/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym im określeniu liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
2010 384 2010-02-06 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
2010 137 2010-01-11 Uchwała Uchwała nr 239/XXXVI/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2009 4719 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 214/XXXIII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 2 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych i przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych oraz przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2009 2853 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 184/XXX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
2009 2854 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 192/XXX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kołbieli przy ul. Parkowej 10
2009 2174 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009
2009 2175 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr 167/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki
2009 33 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 148/XXVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.